Intertek (www.intertek.com)
 

Opartisk besiktning av medicintekniska installationer

Opartisk besiktning - en trygghet för köpare av medicinteknisk utrustning.

Investeringarna av medicinteknisk utrustning inom sjukvården blir en allt mer komplex affär och innebär oftast en mycket stor kapitalinvestering. Detta gör att köparen måste vara säker på att installationen är korrekt utförd och att utrustningen som införskaffats motsvarar den prestanda som överenskommits i köpeavtalet in i minsta detalj.
 
Intertek fungerar som oberoende part vid installationer och besiktningar av medicinteknisk utrustning. Vid hundratals uppdrag varje år är det vår uppgift att testa att den faktiska leveransen motsvarar utrustningen som inskaffats. 
 
Besiktningarna utförs enligt BMU-93 (Anvisningar för besiktning av medicinteknisk utrustning och installationer), som tagits fram i samarbete med Landstingsförbundet och Sjukvårdens Leverantörsförening och garanterar att dina intressen tillvaratas.
 
En opartisk besiktning kan förebygga eventuella tvister som t ex skulle kunna uppstå vid framtida fall av garantisituationer. Med ett opartiskt besiktningsprotokoll får köparen en bättre position gentemot leverantören. Detta protokoll kan vara skillnaden mellan att garantin kommer att utfalla - eller ej.