Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

 Erik Wallerfelt

Kontakta Erik Wallerfelt
+46-8-750 0346

Maila en förfrågan

Den enkla vägen till CE-märkning

CE-märkning är ett intyg från tillverkaren att EU:s produktkrav på säkerhet, hälsa och miljö är uppfyllda. Märkningen är obligatorisk och först när alla krav är uppfyllda kan produkten CE-märkas och därmed få säljas på EU-marknaden.  

 
Vill du veta mer om hur vi på Intertek kan hjälpa dig med CE-märkning? Läs mer här
 

Intertek i Almedalen: Kunskapen om vad CE-märkning innebär måste öka

Med CE-märket garanterar tillverkare, importörer och återförsäljare sina kunder att produkten de köper är säker att använda – att den inte orsakar bränder, ger elstötar eller innehåller farliga kemikalier.

Hos många företag saknas dock tillräcklig kunskap kring vilka regler som gäller för CE-märkning, vilket gör att det fortfarande finns en hel del osäkra produkter på marknaden. Om CE-märket i sig inte räcker, vad behövs mer för att värna produktsäkerheten?

Detta var ämnet för Interteks andra seminarium under årets Almedals-vecka. Farzad Farzaneh, CE-märkningsexpert på Intertek, Peter Strömbäck, generaldirektör Swedac, ordförande Marknadskontrollrådet, Stina Wallström, senior rådgivare marknadskontroll, produktsäkerhet och standardisering, Teknikföretagen och Henrik Alfredsson, Manager Technique and Quality, Clas Ohlson gav sin syn på saken inför en engagerad publik i Aktuell Hållbarhets arena. 

Samtalet kom att kretsa kring två huvudteman: en önskan om förstärkt och samordnad marknadskontroll i Europa för att inte CE-märkningen ska urholkas och konkurrensen snedvridas och vikten av informations- och utbildningsinsatser för främst små och medelstora tillverkare och importörer för att de ska kunna ta sitt ansvar.

Almedalen2016_CE

Här kan du se hela seminariet.

Intertek anordnade även ett seminarium om hur den hårdare kontrollen av de europeiska anmälda organen inom medicinteknik påverkar företaget. Det kan du läsa mer om här.