Intertek (www.intertek.com)
white-rectangle
 

Webinar: Att förebygga mutor och korruption

Lyssna på Interteks inspelade webinar om varför anti-korruption är en fråga som angår alla och hur ni kan dra nytta av ny global best practice, ISO 37001, riskanalys och andra verktyg. Inspireras av Interteks expert på anti-korruption, Louise Brown, regelbundet anlitad som talare och kommentator i korruptionsfrågor i media.

Temat korruption är högaktuellt. I hållbarhetens tidevarv förväntas företag kommunicera med trovärdighet om hur man skyddar sig från att påverkas av det som motsvarar världens tredje största industri. För det är så mycket den globala korruptionen kostar. 

Lyssna och titta på vårt inspelade webinar om hur företag kan identifiera, förebygga och hantera mutor och korruption. Webinariet tar avstamp i hur man påbörjar sitt arbete med anti-korruption, vilka verktyg man bör ha, och på vilket sätt man kan dra nytta av redan befintliga strukturer och processer. Du får även lära dig hur ni kan använda olika verktyg och arbetssätt i nya standarden ISO 37001 för att förbättra arbetet mot mutor och korruption i hela organisationen. 

Bristen på kunskap och kontroll blir kvalitetsbristkostnader, och inte sällan ett problem när företaget ska berätta om sitt arbete i hållbarhetsredovisningen. I och med den nya lagen om hållbarhetsredovisning är frågan ytterst aktuell. Svenska företag måste även veta hur de påverkas av den skärpta mutbrottslagstiftningen, inte bara i Sverige utan i andra länder. Ett aktivt arbete mot korruption är en viktig del i ett företags arbete med CSR-frågor och företagets totala riskhantering. 

Innehåll

  • Varför har anti-korruption blivit ett så aktuellt tema?
  • Vem bör jobba med frågan och vems ansvar är den?
  • Var och hur påbörjar man sitt arbete mot korruption?
  • På vilket sätt man kan dra nytta av redan befintliga strukturer och processer?
  • Hur tar man sig an riskanalys?
  • Vilket stöd finns att få i ISO 37001 och vilka andra praktiska verktyg finns?
  • Vilka är de grundläggande kraven enligt global best practice? 

Klicka här för att ta del av webinariet  


Talare  

Louise Brown, Senior Advisor Business Integrity & Anti-corruption, Intertekär utbildad anti-korruptionsrevisor enligt British Standard 10500 och ISO 37001 och har medverkat i den svenska arbetsgruppen som tog fram ISO37001. Louise-BrownSedan 2008 är hon verksam inom icke-finansiell revision och certifiering, först hos DNV GL och nu som Senior Advisor Business Integrity & Anti-corruption hos Intertek. Louise sitter i den svenska styrelsen för Tranparency International och har medverkat i den tekniska kommittéen för ISO37001. Hon har en MSc i Development Studies samt en Post-Grad.Dipl i Management och Corporate Governance.

2014 publicerades hennes bok om korruption i Sverige och 2015 medförfattade hon, med särskilt ansvar för innehållet om anti-korruption, UN Global Compacts jubileumsrapport ”Impact – Transforming Business, Changing the World”, en oberoende granskning av UNGC:s arbete sedan år 2000. Louise medverkar regelbundet som talare och i media som kommentator i korruptionsfrågor i Uppdrag Granskning, SVT/TV4 samt SR P1.  

Moderator

Christopher Krutrök vit Christopher Krutrök, Head of Supplier Management Nordics på Intertek med tidigare erfarenheter inom compliance och kvalitet från Atlas Copco och Creon.  


Klicka här för att ta del av webinariet 

Vid frågor
Kontakta oss gärna om du har frågor om vårt webinar eller vill veta mer om våra tjänster inom antikorruption och riskhantering.

Via vårt formulär, klicka här
Via e-post: kontakt@intertek.com 
Via telefon: 08-750 00 00