Intertek (www.intertek.com)

Kemikalier i varor

Alla elektriska och elektroniska varor måste uppfylla kraven i REACH EU-förordning och RoHS.

Fr o m januari 2013 ingår krav på överenskommelse med RoHS-direktivet för att du  ska kunna sätta sätta CE-märket på din produkt.

Läs mer här:

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Bygg och fastigheter

Genom att prova och certifiera hos Intertek når du snabbt och effektivt ut på marknaden – globalt eller lokalt.

Det händer mycket inom byggbranschen idag. Ständigt ökade kund- och myndighetskrav på hållbarhet, brandsäkerhet och energieffektivitet snabbar på innovationstakten. Att komma ut på marknaden i rätt tid blir allt viktigare. 

På Intertek har vi under mer än 100 år hjälpt våra kunder med komplicerade produktprovningar och certifieringar. Genom våra laboratorier världen över kan vi prova och certifiera dina produkter så att de uppfyller både europeiska och globala krav. 

Intertek hjälper dig att identifiera alla myndighetscertifieringar du behöver för de miljöer där dina produkter kommer att användas. Vi bidrar till att minska kostnader och i slutänden påskynda den tid det tar att få ut era produkter på marknaden.

Som ett av Sveriges ledande företag inom certifiering av ledningssystem kan vi även erbjuda certifiering mot bl a  ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 samt branschstandarder. Vi erbjuder även revisionslösningar inom bl a CSR och leverantörsutvärdering.

Våra tjänster omfattar:

Genom vårt världsomspännande nätverk av Intertek-laboratorier och -kontor erbjuder vi även:

 • Akustikprovning
 • Miljöcertifieringsprogram för byggnadsprodukter
 • Materialprovning och felanalys
 • Märkning och certifiering av installerade branddörrar
 • Provning av brandmotstånd
 • Utvärderingsrapporter avseende ICC-ES
 • Brandskyddsprovning
 • Miami-Dade County Testing
 • Certifiering av installatörer 
 • Provning och analys av polymerisk byggnadsmateriel
 • Provning och certifiering av LSS produkter (LSS)
 • Provning av byggnadskonstruktions produkter 
 • Dörr och dörrkarmsprovning
 • Provning av fönsteranordningar
 • Provning av branddörrar
 • Provning av dörrbeslag
 • Provning av kaminer/spisinsatser mm
 • Provning av HVAC/R-utrustning
 • Provning av lås- och åtkomstkontroll
 • Provning av brandmotstånd av marina produkter
 • Provning av VVS-produkter
 • Provning av takrelaterade produkter
 • Provning av spraytillämpad polyuretanskumisolering och beläggningsprodukter
 • Brandklassning av installationskablar

för mer information.