Intertek (www.intertek.com)

Certifiering av produkter

 wallerfelt_vit

Kontakta Erik Wallerfelt
+46-733-750049

Maila en förfrågan 

Vill du veta mer?

Kontakta

Martin Vinskär, 073-3750007

P-O Ehinger, 073-3750012

Varning för vilseledande fakturor!

Vi vill uppmärksamma er på att det för närvarande figurerar vilseledande fakturor där man hänvisar till Intertek Certification AB som utfärdare av ISO-certifiering trots att Intertek inte på något sätt varit delaktigt.  

Vi uppmanar därför alla våra certifieringskunder att noggrant kontrollera att era fakturor innehåller korrekt information.

 

 

Certifiering av produkter och ledningssystem

Intertek är ett av världens ledande företag inom certifiering av både produkter och ledningssystem för en mängd olika branscher.

Certifiering  innebär att en kompetent oberoende part intygar att ett företags processer, produkter och system uppfyller vissa speciella standardkrav. Med Intertek får ni en långsiktig certifieringspartner med mångårig erfarenhet och hög kompetens. Vi har lång erfarenhet av certifiering och lokal närvaro i Sverige och i över 110 länder med 35 000 medarbetare världen över. Flera av Interteks experter sitter dessutom med i de internationella kommittéer som tar fram de standarder som ligger till grund för certifiering av produkter och ledningssystem.


Certifiering av produkter
 
Genom att låta oss på Intertek certifiera era produkter försäkrar ni er om att ni uppfyller gällande krav på kvalitet och säkerhet och höjer samtidigt värdet på era produkter. Med vår globala kunskap och lokala närvaro kan vi se till att ni får ut er produkt till fler länder snabbare och smidigare än någon annan provnings- och certifieringspartner.  

Vi utför provningar i vårt laboratorium som är ackrediterat av SWEDAC och anmält organ för ett flertal av EU:s olika direktiv.

Läs mer om certifiering och märkning av produkter

Certifiering av ledningssystem
Hur ser det ut i ert företag? Stödjer ert ledningssystem, det vill säga era processer och rutiner er affärsidé och vision? Hur styr ni de processer och aktiviteter som kan kopplas till företagets framgångsfaktorer? Med ett certifierat ledningssystem skapas förutsättningar för att effektivisera processer, förverkliga strategiska mål och stärka företagets marknadsposition. 

Intertek är ackrediterade av Swedac att certifiera ledningssystem enligt en mängd branschstandarder inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, energiledning, informationssäkerhet, IT-säkerhet, medicinteknik och livmedelssäkerhet. Vi utför även många andra branschspecifika certifieringar. Alla våra revisioner är dessutom klimatkompenserade. 

Läs mer om certifiering av ledningssystem

 

A_request button teal2