Intertek (www.intertek.com)
 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

CB-FCS (Full Certification Scheme)

IECEE CB-FCS (Full Certification Scheme) Certifieringens systemet är en förlängning / utökning av det globala IECEE CB Systemet. CB-FCS omfattar samma produkt kategorier som CB Systemet men har den fördelen av att det inkluderar fabriksinspektion både initial och den återkommande periodiska fabriksinspektionen

IECEE CB-FCS Systemet baseras på en ömsesidig acceptans av medlemsländerna utav CAC (Conformity Assessment Certificates) och CAR (Conformity Assessmnet Report).

Provningarna utförs mot de internationella IEC standarderna som grund och oftast i kombination med de Europeiska EN och eller andra Nationella Avvikelser. Fabriksinspektionen utförs mot IECEE’s egna fabriksinspektions rutiner och krav och i slutändan ställs en CAC och CAR ut som kan användas vid ansökan och marknadstillträde hos en av medlemmarna i IECEE CB-FCS.

för mer information.