Intertek (www.intertek.com)
 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

CB HSTS (Hazardous Substances Testing)

IECEE CB HSTS (Hazardous Substances Test Service) är ett globalt verifikationssystem för elektriska produkter där produkternas kemiska innehåll provas och verifieras mot den internationella IEC standarden 62321.

IECEE CB HSTS produkterna provas per kemisk analys enligt IEC 62321. De kemiska resultaten redovisas sedan i ett STR (Statement of Test Result) samt publiceras även på IECEEs hemsida. Underlaget går även bra att använda som erat underlag för RoHs egen försäkran. De kemiska substanserna som kontrolleras och redovisas per mg/kg är: Cd (Kadmium), Pb (Bly), Hg (Kvicksilver), CrVI (sexvärdigt krom), PBB (Polybromerade bifenyler), PBDE (Polybromerade difenyketrar).

för mer information.