Intertek (www.intertek.com)

 Academy - miljö och kemi

 

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

RoHS-krav obligatoriska inom EAEU från 1 mars 2020

Från och med 1 mars i år är det obligatoriskt för elektriska produkter som ska säljas inom den eurasiska ekonomiska unionen EAEU (Ryssland, Belarus, Armenien, Kirgizistan och Kazakstan) att följa områdets egen RoHS-lagstiftning.

Precis som EU:s RoHS-direktiv begränsar EAEU TR 037/2016, som lagstiftningen egentligen heter, användningen av bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i elektrisk och elektronisk utrustning. Lagstiftningen trädde i kraft 2016 och blir efter en övergångsperiod tvingande 1 mars 2020.

För den som säljer elektriska och elektroniska produkter i området innebär detta att man från och med det datumet måste kunna visa att produkterna lever upp till lagstiftningen, bland annat med en testrapport från ett laboratorium baserat inom EAEU.

Berörs era produkter av EAEU RoHS? Våra experter i Sverige och Ryssland kan hjälpa er att utreda vad som gäller för just era produkter och lotsa er igenom processen i tid innan deadline.

Interteks tjänster inom kemikalielagstiftning

Interteks kemikalierådgivare är experter på lagstiftning kring kemikalier runt om i världen. Vi kan bland annat stötta er med att utreda vilka lagstiftningar er verksamhet berörs av och sätta upp processer för att effektivt hantera dem. 

 

för mer information.