Intertek (www.intertek.com)

Ladda ned Elolycksfallsrapporten

Varje år publicerar Elsäkerhetsverket en rapport om elsäkerheten i samhället. Den senaste rapporten kan du ladda ned här.

Elolycksfallsrapporten 2017

Så jobbar våra kunder med produktsäkerhet

Intertek har hjälpt sina kunder säkerställa att deras produkter är säkra i nästan 100 år. Så här jobbar några av dem.

 

 

Elsäkerhetsverket om elsäkra prylar

Elsäkerhetsverket kontrollerar kontinuerligt säkerheten hos elektriska och elektroniska produkter. I 2016 års kontroll visade sig hela 30 procent av produkterna vara så farliga att de kunde ha givit användaren en elchock eller startat en brand.

Martin Gustafsson, inspektör på Elsäkerhetsverket säger så här om produktsäkerheten på den svenska marknaden.

Vilka typer av brister/fel är mest förekommande enligt era kontroller? 

”Det kan vara allt ifrån avsaknad av bruksanvisning till bränder, elchock och störningar. Vanligast är att produkten går varm, ibland med brand som följd, tätt följd av elchock.”

Har det blivit vanligare att konsumenter anmäler brister i elprodukter till Elsäkerhetsverket? 

”Ja, det har det och det är vi mycket glada för! Jag tror att medvetenheten har ökat om vad Elsäkerhetsverket gör och vilka rättigheter man faktiskt har som konsument.”

Varför ökar antalet elprodukter med brister?

”I många fall beror det på brist på kunskap hos den som importerar produkterna. Alla importörer har inte koll på alla krav som ska följas, och inte heller kunskap om hur man gör för att se till att kraven efterlevs. Detta trots att reglerna har förenklats, bland annat genom den svenska implementeringen av lågspänningsdirektivet, ELSÄK-FS 2016:1, där man nu tydligt kan läsa om tillverkares och importörers ansvar och skyldigheter. ”

Många av produkterna som har brister är ändå CE-märkta, vad beror det på?

”Återigen, okunskap. Vi ser att många CE-märkta produkter inte uppfyller kraven och att importören helt enkelt inte gjort vad de ska. Det är importörens ansvar att dubbelkolla att tillverkaren faktiskt har sett till att produkten är säker."

Intertek kan hjälpa till

Varje år hjälper vi våra kunder att säkra tusentals elektriska produkter. Läs mer om vad vi kan erbjuda här.

för mer information.