Intertek (www.intertek.com)
 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Förnybar energi

Intertek guidar ditt företag genom de komplexa regulatoriska frågorna inom förnybar energi.

Vi erbjuder oberoende provningar, inspektioner och certifieringstjänster för installationer av sol-, vind- och vågkraftverk och dess kringutrustning.

Småskalig vindkraft:

  • CE-märkning: Säkerhetsstandard EN/ IEC 61400-2 , Prestandaprov EN/IEC 61400-12-1, Ljudmätning EN/IEC 61400-11.
  • Konsumentmärkning enligt IEA Wind Task 27: En frivillig oberoende tredjepartscertifiering för att hjälpa slutkunden att jämföra vindkraftverk utifrån ljud och faktiskt elproduktion.
  • Bevittnande provning av exempelvis vindturbinblad hos kund. 

Storskalig vindkraft

Genom vårt internationella nätverk av laboratorier och kontor erbjuder vi bland annat inspektion, certifiering och provning av vindturbiner.

Solenergi

För solenergimarknaden erbjuder vi provning och globala cerfieringar av solcellspaneler, laddningsövervakningsutrustning, invertrar, konvertrar och komponenter. Vi provar och certfierar även rack-system för montage av solcellspaneler.