Intertek (www.intertek.com)

Nya utgåvor av ISO 9001 och 14001

I september 2015 publicerades nya utgåvor av ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljöledning. Men hur stora är förändringarna egentligen? Och hur förbereder man sig bäst för övergången till den nya utgåvan?

Läs mer här 

Nyheter i ISO 9001 och 14001 - starta förberedelserna med vårt online-seminarium

Lyssna och titta på vårt webinarium om de nya utgåvorna av ISO 9001 och ISO 1400. Lär dig nyheterna, fördelarna, hur ni påverkas och hur man förbereder sig.

Klicka här för att ta del av webinariet 

Kundcase

Här kan du inspireras av om hur vi arbetar med våra kunder och de lösningar vi erbjuder.

Läs mer här.

Kurser om nya 9001:2015 och 14001:2015

Höj din kompetens och håll dig uppdaterad! Intertek Academy erbjuder nu utbildningar inom nya ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 27001. Vi erbjuder öppna och företagsinterna utbildningar.

Se aktuella utbildningar här.

Vill du veta mer?

Martin Vinskär

Kontakta Martin Vinskär
+46-8-750 0329

Jesper Ghildiyal

Kontakta Jesper Ghildiyal
+46-8-750 0219

POEhingerny

Kontakta Per-Olof Ehinger
+46-8-750 0107

LouiseBjorkmanny

Kontakta Louise Björkman
+46-8-750 0142 

Maila en förfrågan

 

Redo för nya ISO 9001:2015 och 14001:2015? – en gap-analys är en bra start i era förberedelser!

De övergripande förändringarna i nya ISO 9001 och ISO 14001 innebär ett tydligare fokus inom områden som omvärldsbevakning, riskhantering, processtyrning och ledningsengagemang. Är ert företag redo för förändringarna?

ISO 14001:2015 publicerades den 15 september och ISO 9001:2015 publicerades den 23 september. Den 23 september publicerades också den nya utgåvan av ISO 9000, Principer och terminologi, där bland annat alla termer och definitioner till ISO 9001 finns. För att behålla er certifiering måste ni som företag implementera de nya kraven inom en treårsperiod från standardens publiceringsdatum. Vi rekommenderar att ni gör en revision enligt de nya kraven i samband med er omcertifiering. Med rätt förberedelser finns goda möjligheter att lyckas med övergången och bli certifierad. 

Identifiera nödvändiga förbättringar med en gap-analys


Enligt IAF:s riktlinjer bör certifierade företag genomföra en gap-analys (förrevision) för att identifiera områden som behöver förändras för att möta kraven i de uppdaterade utgåvorna. Den senaste tiden har Intertek haft en stor efterfrågan på gap-analyser. 

aqua line

Det finns många fördelar med att anlita Intertek för en gap-analys:

  • Intertek hjälper er att förtydliga ert företags styrkor, svagheter och nödvändiga förbättringsområden.
  • Gap-analysens resultatet sammanställs i en överskådlig och enkel rapport, vilket ger er en tydlig bild av hur långt ni har kommit inför övergången.
  • Våra revisorer är redan väl insatta i de nya standardutgåvorna och har stor erfarenhet av gap-analyser.
  • Intertek har representanter i de kommittéer som arbetar med uppdatering av standarderna. 


aqua line

Förändringarna i nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Vi har summerat de stora förändringarna i de nya utgåvorna. Läs mer här.


Delta på våra kurser om nya ISO 9001 och ISO 14001

Läs mer om våra kurser inom ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

 

Kontakta oss gärna

Hör gärna av dig om du vill veta mer om gap-analysen eller vid övriga frågor. Kontakta oss på e-post info-sweden@intertek.com eller via telefon 08-750 00 0008-750 00 00.

Läs mer om våra tjänster inom granskning och certifiering