Intertek (www.intertek.com)


 

Gap-analys enligt ISO 45001:2018

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig och berättar mer om hur en gap-analys går till. En gap-analys ger en tydlig bild av ert nuläge och olika områden ni behöver fokusera på för att leva upp till ISO 45001:2018.

Namn

 

Befattning

 

Företag

 

Adress

 

Adress 2

Land

E-post

   

Telefonnummer

 

Ämne

Ditt ärende