Intertek (www.intertek.com)

Global Market Access made easy

Download Intertek’s export guides here

 

Global Market Access - in English

Whether your customer base is in the EU, North America or Asia, your products need to comply with current regulations and market requirements for quality and safety. Read more

 

CB-certifiering

CB-certfiering är ett effektivt sätt att nå ut till ett stort antal länder utanför EU.

Läs mer här 

Certifiering och märkning av produkter

Genom att certifiera och märka era produkter visar ni marknaden att era produkter uppfyller gällande krav.

Läs mer här 

Global Market Access - så här jobbar vi

Interteks team av konsulter inom Global Market Access hjälper dig från ritbord till marknad. Läs om hur vi arbetar här.

 

 

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Har ni koll på krav och regler utanför Europa?

Global Market Access – välj den enkla vägen till världsmarknaden. Oavsett om era kunder finns i EU, Nordamerika eller Asien behöver er produkt uppfylla gällande regler och marknadskrav för säkerhet och kvalitet.

Att sätta sig in i alla de specifika krav som ställs på olika marknader kan vara svårt. Hur arbetar ni för att säkra att ni följer regler och marknadskrav?  

Det är många aspekter att ta hänsyn till innan ni som tillverkare kan börja sälja er produkt på en global marknad bland annat:

  • I vilka länder ska ni sälja produkten?
  • Vilka lagar och regler gäller i varje land?
  • Omfattas er produkt av särskilda regler?
  • Vad efterfrågar konsumenterna? Konsumenterna ställer ibland högre krav än lagstiftningen och det kan därför löna sig att certifiera sin produkt även om lagen inte kräver det.
  • Vilka ansökningar, rapporter och intyg krävs?
  • Vad krävs i form av utredningar, provningar, certifieringsprocesser och inspektioner? 

Intertek underlättar er globala produktlansering genom att exempelvis ta reda på vilka lagar, regler, krav som gäller för er produkt på olika marknader. Vi kan även hjälpa till med nödvändig administration som ansökningar, rapporter och intyg som olika länder kräver. Intertek utför även produktprovning, fabriksinspektioner, leverantörsgranskningar eller certifieringar som behövs för ett framgångsrikt globalt marknadstillträde.

 
Koll på kraven med Interteks regulatoriska exportguider

Vill du veta vilka regler och krav som gäller för en specifik marknad? I våra regulatoriska exportguider har vi samlat information om regelverk, märkning och certifiering inom elsäkerhet, EMC och radio för våra viktigaste exportmarknader.

Export till Saudiarabien, övriga Mellanöstern och Afrika

 

Denna landguide och dess innehåll är Intertek Group Plc:s upphovsrättsskyddade egendom och får inte reproduceras eller föras vidare i någon form, i sin helhet eller delvis, utan Interteks skriftliga godkännande. Guiden ger en översikt över regulatoriska krav för import av elektriska och elektroniska produkter till det land guiden avser som var applicerbara och i kraft vid det datum då guiden publicerades. Tänk på att guiden inte är en komplett lista och att legala och regulatoriska krav kan förändras. Använd inte informationen i guiden som underlag för beslut utan att först ta kontakt med en kompetent rådgivare som exempelvis Intertek för råd kring specifika behov. Intertek ska inte hållas ansvarig för eventuella skador som skulle kunna uppstå på grund av användningen av informationen i guiden.

 

för mer information.