Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Christopher Krutrök vit  
Kontakta Christopher Krutrök 
+46-8-750 0189
Maila en förfrågan

Certifiering för förebyggande av mutor och korruption (ISO 37001)

Som ett av de första certifieringsorganen i Sverige erbjuder Intertek certifiering enligt den nya standarden för förebyggande av mutor – ISO37001. Dessutom bistår vi våra kunder med ett antal övriga tjänster inom området för förebyggande av mutor och korruption. Läs mer här.
 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Think Green Initiative (TGI)

Interteks Think Green Initiative hjälper dig och ditt företag att arbeta systematiskt med miljöfrågorna.

Många företag i detaljistledet arbetar hårt med att visa att deras verksamhet genomsyras av miljöhänsyn i alla led. Det för med sig att alla deras leverantörer också måste göra detsamma. Interteks Think Green Iniative ger ditt företag ett kraftfullt benchmarkingverktyg för att jämföra och utvärdera både ert eget och era leverantörers miljöarbete. 

TGI-programmet består av två huvudmoduler:

  • En övergripande genomgång av gällande lagstiftning
  • En övergripande genomgång av miljöledningssystem

och sex miljömoduler där man analyserar: 

  • Vatten
  • Energi
  • Farligt material och avfall
  • Utsläppsrätter
  • Buller
  • Hållbar produktion

Resultatet presenteras i en överskådlig rapport där företaget enkelt kan jämföra sina leverantörer eller olika delar av sin egen organisation ur ett flertal olika synvinklar.

för mer information.