Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

  Stefan Gidlund

Kontakta Stefan Gidlund
Sales and Marketing Director

Maila en förfrågan

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Fabriksinspektion

Inspektioner av dina leverantörers eller ditt företags egna tillverkningsanläggningar är ett sätt att skydda ditt varumärke, företagets rykte och dina kunder.

Intertek erbjuder ett brett urval av inspektionstjänster utifrån våra kunders specifika behov och krav. Genom våra tjänster kan du säkerställa att ditt företag väljer rätt leverantörer och att de leverantörer ni valt har förstått och uppfyller era kvalitetsspecifikationer. 

Under våra inspektioner kan vi granska och utvärdera följande områden:

  • storlek och organisation
  • kvalitetskontrollsystem
  • produktionsmetod
  • utrustning
  • kalibrering av utrustning
  • intern utbildning och granskning
  • inköpsmetoder
  • hantering av råmaterial
  • arbetsmiljö
  • hantering av halvfärdiga och färdiga produkter

Att arbeta med rätt leverantörer kan spara både tid och pengar. Våra fabriksutvärderingsrapporter är värdefulla verktyg när de slutgiltiga besluten ska fattas.

för mer information.