Intertek (www.intertek.com)

Vår nya expert inom mutor och korruption

Louise-Brown

Louise Brown, Senior Advisor Business Integrity& Anti-corruption, är Interteks nya expert inom området för förebyggande av mutor och korruption. Läs mer här.

Certifiering för förebyggande av mutor och korruption (ISO 37001)

Som ett av de första certifieringsorganen i Sverige erbjuder Intertek certifiering enligt den nya standarden för förebyggande av mutor – ISO37001. Dessutom bistår vi våra kunder med ett antal övriga tjänster inom området för förebyggande av mutor och korruption. Läs mer här.

Hållbarhet och CSR

Läs mer här om Interteks tjänster inom hållbarhet och CSR.
 

Inlight – ett system för att hantera risker i leveranskedjan

Tydlig överblick och transparens i leveranskedjan.

Vet du vilka ditt företags leverantörer är? I dagens globala leveranskedjor av mellanhänder, agenter, underleverantörer, importörer och grossister är det svårt för företag att få en klar bild av vilka deras leverantörer egentligen är. Att inte veta varifrån komponenter och råvaror egentligen kommer gör företagets verksamhet sårbar. 

Inlight är ett webbaserat verktyg för att samla in, analysera och utvärdera information från leverantörer världen över. Verktyget ger företag och organisationer en tydlig överblick över sina leverantörer och stöd i arbetet med att identifiera risker och svaga länkar  i leveranskedjan.  

Varje år besöker Intertek över två miljoner fabriker hos över 200 000 leverantörer. Den erfarenheten parad med vår gedigna kunskap om riskutvärdering i leveranskedjor utgör basen i Inlight. Vår globala närvaro gör dessutom att vi på plats, på lokalt språk, kan se till att informationen verkligen kommer in från leverantörerna. 

Utifrån den insamlade informationen görs en bedömning av risken associerad med var och en av leverantörerna. Parametrar i bedömningen är exempelvis var de finns, vilken typ av produkt eller tjänst de tillhandahåller och hur mycket ditt företag köper av dem. Med Inlight som grund väljer många företag att ytterligare förstärka arbetet och öka trovärdigheten genom att göra en oberoende granskning av utvalda leverantörer, till exempel de leverantörer som bedöms ha extra hög risk inom vissa områden.