Intertek (www.intertek.com)

Webinar om att förebygga mutor och korruption med ISO 37001

Lyssna på vårt förinspelade webinarium om anti-korruption i praktiken och att göra affärer med integritet. Inspireras av Interteks expert inom anti-korruption, Louise Brown, ofta anlitad som talare och kommentator i korruptionsfrågor i media.  

Läs mer här

 

Vill du veta mer?

Christopher Krutrök vit  
Kontakta Christopher Krutrök 
+46-8-750 0189
Maila en förfrågan

Certifiering för förebyggande av mutor och korruption (ISO 37001)

Som ett av de första certifieringsorganen i Sverige erbjuder Intertek certifiering enligt den nya standarden för förebyggande av mutor – ISO37001. Dessutom bistår vi våra kunder med ett antal övriga tjänster inom området för förebyggande av mutor och korruption. Läs mer här.

Hållbarhet och CSR

Läs mer här om Interteks tjänster inom hållbarhet och CSR.

Nyhet! Utbildning inom anti-korruption, nya standarden ISO 37001

En grundutbildning om korruption, den kommande standarden mot mutor - ISO 37001 och kunskaper om hur din organisation kan arbeta med att förebygga korruption. Kursledare är Louise Brown, Senior Advisor AnHeti-corruption & Business integrity på Intertek. Läs mer här.
 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Hållbarhet och ISO 26000

Idag efterfrågar kunder, leverantörer och andra intressenter i allt större utsträckning att företag arbetar med socialt ansvarstagande. Att tydligt redovisa företagets sociala ansvar blir därför allt viktigare för trovärdigheten.

ISO 26000 är en frivillig internationell standard för socialt ansvarstagande som ger företag och organisationer vägledning i hållbarhetsarbetet.  Standarden utgår från sju kärnområden – organisationsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, ansvarsfulla affärsmetoder,  konsumentfrågor och lokal samhällsutveckling – och vill uppmuntra organisationer att gå längre än lagen kräver på området. Den innehåller dock inga skall-krav, utan ger riktlinjer för hur en organisation kan strukturera sitt arbete och definiera förbättringsområden och ansvar.

Samtidigt vill allt fler företag och organisationer på ett konkret sätt kunna visa hur man arbetar med hållbarhet för kunder, investerare och andra intressenter. Därför finns en så kallad Systematisk Egendeklaration (SIS SP 2:2013), framtagen av SIS, som hjälper organisationer att beskriva sitt arbete med hållbarhetsfrågor. Egendeklarationen innebär att organisationen besvarar 80 frågor samt skriver ett uttalande om hur man bedriver sitt hållbarhetsarbete.

Verifiering av Egendeklarationen – oberoende ögon ökar trovärdigheten
För att ytterligare öka trovärdigheten i hållbarhetsarbetet finns möjligheten att årligen genomföra en verifiering av organisationens Egendeklaration. Vid en verifiering granskas trovärdigheten i den Egendeklaration som företaget själva tar fram av ett oberoende verifieringsföretag. För största möjliga transparens ska organisationens Egendeklaration och uttalande samt även det uttalande som skrivs av verifieringsföretaget finnas tillgängligt för allmänheten.

Att anlita oberoende erfarna revisorer för att årligen verifiera Egendeklarationen ökar trovärdigheten och förutsättningarna för ständiga förbättringar inom hållbarhetsarbetet. Intertek erbjuder oberoende verifiering av Systematisk Egendeklaration (SIS SP 2:2013).

Läs mer om Interteks tjänster inom Hållbarhet och CSR

för mer information.