Intertek (www.intertek.com)

Vill du lära dig mer om den riskbaserade standarden IEC/EN 62368-1?

Ladda ned Interteks white paper "Overview of IEC/EN 62368-1" helt utan kostnad.

IEC 62368 WP

Klicka här för att ladda ned 

Provning och certifiering mot IEC/EN 62368-1

Den turkiska hemelektronikjätten Vestel var bland de första att prova och certifiera mot IEC/EN 62368-1. Läs mer om deras erfarenheter här.

 

IEC EN 62368-1 introducerar ett nytt sätt att arbeta med elsäkerhet

IEC/EN 62368-1 har ritat om standardkartan för audio/video, IT och kommunikationsutrustning. I den första riskbaserade elsäkerhetsstandarden samlas säkerhet för produkter som tidigare omfattats av IEC 60065 (audio/video) och IEC 60950-1 (IT- och kommunikationsutrustning).

Den internationella utgåvan av IEC/EN 62368-1 kom 2014, nyligen fastställdes den även som svensk standard av SEK Svensk Elstandard (SS-EN 62368-1).

Förutom att ta in omfattningen av två tidigare standarder under samma paraply, innebär IEC/EN 62368-1 ett betydande avsteg från hur en standard brukar se ut. I stället för att utgå från kravbeskrivningar läggs fokus på de risker som finns i produkten och vilken skyddsnivå dessa kräver.

Genom att undvika att hänvisa till specifika skyddsmetoder är tanken att ge tillverkarna större frihet vid produktdesign. På det sättet har standarden även blivit mer teknikoberoende än sina förgångare. Något som också ställer högre krav på kompetens hos tillverkarna. 

– Målsättningen är att en tillverkare med god kunskap i IEC 62368-1 ska ha större frihet i sitt konstruktionsarbete, än med de tidigare standarderna, säger Martin Axelsson, teknisk chef multimedia, IT och kommunikationsutrustning på Intertek och expert både i IEC TC108 som utvecklat den internationella standarden och den svenska kommittén SEK TK108. 

Den nya standarden gäller till en början som ett frivilligt alternativ till standarderna SS-EN 60065 för ljud- och bildutrustning och SS-EN 60950-1 för datorer med mera. Meningen är dock att de båda äldre standarderna ska fasas ut fram till 20 juni 2019. 

aqua line

 Behöver du lära dig mer om regulatoriska frågor och hur du kan arbeta med standarder?

 

Intertek Academy erbjuder ett antal öppna och skräddarsydda utbildningar inom produktsäkerhet och ledningssystem. Missa inte vår tvådagarskurs om IEC 62368-1. Läs mer och anmäl dig här.