Intertek (www.intertek.com)
 

Oberoende granskning ger trovärdighet på IKEA-gruppens väg mot hållbarhet

Som ett av världens mest kända varumärken med uttalat höga hållbarhetsambitioner har IKEA mångas ögon på sig. Ömsesidigt förtroende i leveranskedjan är en absolut nödvändighet.

Under 2013 besökte 684 miljoner människor något av IKEA koncernens 303 varuhus runt om i världen. Produktsortimentet består av runt 9500 produkter och varje år lanseras ca 2000 nya produkter. Med detta i åtanke är det uppenbart att många av de stora utmaningarna i företagets hållbarhetsarbete handlar om materialförsörjning och tillverkning.

Sedan år 2000 har IKEA en egen uppförandekod – IWAY (The IKEA Way on Purchasing Products, Materials and Services) som ska säkerställa att företagets leverantörer tar sitt ansvar för samhälle och miljö. Lanseringen av IWAY år 2000 blev startskottet för ett långtgående arbete med företagets underleverantörer. 

– Två år efter lanseringen var vi nöjda med de framsteg vi gjort, säger Saskia Dieleman-Jamin, IWAY Compliance Manager på IKEA. 

Erfarenhet visade dock att ett antal leverantörer inte varit helt ärliga med hur verkligheten såg ut inom viktiga områden som exempelvis arbetstider. 

– Vi insåg ganska snabbt att vi hade en lång väg kvar att gå, fortsätter Saskia Dieleman-Jamin. 

Verifiering och kalibrering 

För att komma till rätta med problemet skapades IKEA:s Compliance Monitoring Group (CMG), med ansvar för att IWAY implementeras, verifieras, efterlevs och utvecklas globalt.  

– Vårt ansvar är bland annat att se till att våra interna revisorer har rätt kunskap för att revidera fabrikerna och att alla fabriker över hela världen bedöms enligt samma kriterier, säger Saskia Dieleman-Jamin. En IWAY-godkänd fabrik i Kina ska hålla samma standard som en fabrik som IWAY-godkänts i Tyskland. 

Ledordet är ”kalibrering”. Förutom revisioner gjorda av IKEA:s omkring 80 egna IWAY-revisorer gör CMG egna revisioner. 

– Dessutom samarbetar vi med Intertek och två andra externa revisionsföretag som gör oanmälda revisioner hos våra fabriker enligt IWAY för att verifiera våra egna arbetssätt. En oberoende granskning av våra leverantörer och vårt arbete ökar trovärdigheten ytterligare och hjälper oss att hela tiden utvecklas och bli bättre. 

CMG och de externa revisorerna arbetar helt fristående från de lokala IWAY-revisorerna, så det är fullt möjligt att en fabrik som nyligen reviderats av IWAY-teamet nästföljande vecka får ett nytt besök från CMG och/eller en extern revisor. 

Längre ut i leveranskedjan

2012 var alla IKEA:s heminredningsleverantörer IWAY-godkända och företaget rullar nu ut IWAY längre ut i leveranskedjan. Med fokus på kritiska underleverantörer – leverantörer som arbetar med högriskprocesser och har verksamhet i regioner med högre risk – ska nu IKEA:s leverantörer i första ledet se till att så kallade ”IWAY musts” finns på plats. Detta är ett antal grundläggande krav som en leverantör måste uppfylla innan de kan skriva kontrakt med IKEA. 

– Vi har byggt upp ett system där vi utvärderar produktionsprocesserna i varje land utifrån risk för barnarbete, slavarbete, miljöpåverkan och arbetsmiljöfaror. Om en underleverantör bedöms ha hög risk inom ett eller flera av dessa områden blir den en kritisk underleverantör som vår leverantör måste revidera. Allt vårt hållbarhetsarbete handlar om tillit, öppenhet och kommunikation med våra leverantörer, avslutar Saskia Dieleman-Jamin,

aqua line

IWAY

IWAY bygger på ILO:s ”Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och dess uppföljningsmekanism” (1998), Riodeklarationen om miljö och utveckling (1992), FN:s Johannesburg-möte för hållbar utveckling (2002) och FN:s Global Compact (2000) och säger att IKEA:s arbete ska styras av vad som är bäst för barn, arbetare och miljön.  

Standarden innehåller krav med avseende på affärsetik; miljö; kemikalier; avfall; nödsituationer och brandbekämpning; hälsa och säkerhet; rekrytering, arbetstid, lön och andra förmåner; boendeförhållanden; barnarbete och unga arbetare; diskriminering; arbetarnas engagemang; trakasserier, misshandel och disciplinåtgärder samt skogsbruk. 

 

aqua line

IKEA och Intertek

IKEA tecknade nyligen ett globalt ramavtal med Intertek där Intertek blir en av tre partners som ska täcka företagets behov av testtjänster inom kvalitet och säkerhet samt marknadstillträdestjänster globalt. De båda företagen har dock samarbetat sedan 1980-talet inom bland annat produktsäkerhet. 

Samarbetet kring IKEA:s IWAY-revisioner har pågått under sex år. I dagsläget arbetar Interteks revisorer med IWAY-revisioner i Kina, Europa och Turkiet. Företaget genomför ca 60 revisioner årligen.

aqua line

II2-2014_IKEA-seminar   Välbesökt seminarium om ökad kontroll och påverkan på leverantörskedjan.

Under 2013 stod Intertek värd för en mycket välbesökt programpunkt under konferensen Social Responsibility Day i Stockholm. Under Interteks programpunkt talade Robert Gelmanovski Associate Director på JKL Group AB, Stefan Gidlund, Sälj- och Marknadsdirektör på Interek, Saskia Dieleman-Jamin, IWAY Compliance Manager på IKEA Group och Magnus Molin, VD Intertek Certification AB.