Intertek (www.intertek.com)

12 april, 2018

20 september, 2018

20 november, 2018

Tid:

Kl. 09.00 - 16.00 (inskrivning med kaffe från kl. 08.45)

 

Plats:

Stockholm, Kista

Längd:

1dag

Pris:

5 900 kr + moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår.

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

Provning av maskinsäkerhet

Intertek erbjuder provning av maskinsäkerhet enligt EU:s maskindirektiv och liknande internationella regler.

Läs mer här

 

 

CE-märkning enligt Maskindirektivet

Här får du grundläggande kunskap om de krav som skall tillämpas innan en maskin får CE-märkas och släppas ut på marknaden.

Det nya Maskindirektivet (2006/42/EG) trädde i kraft 2010. Direktivet anger för tillverkare, importörer och distributörer de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för maskiner inom EES. Kraven i direktivet har införlivats i svensk lagstiftning genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:3 ”Maskiner”.

Viktiga ändringar i nya maskindirektivet är bland annat en breddning av tillämpningsområdet, ändrade undantag, definitioner och certifieringsprocedurer, nya tekniska krav och krav på delvis fullbordade maskiner. Även innehållet i EG-försäkran om överensstämmelse och den tekniska tillverkningsdokumentationen har modifierats.

Ur programmet

 • Hur ser kraven ut?
 • Tillämpningsområde och undantag
 • Hur definieras en maskin?
 • Hur går en CE-märkning till?
 • Tillverkarens ansvar
 • Certifieringsprocedurer
 • ”Bilaga 4 produkter”
 • Delvis fullbordad maskin
 • Riskbedömning
 • Tekniska krav: bilaga 1
 • LVD (EN 60204-1)
 • Viktiga harmoniserade standarder
 • Teknisk tillverkningsdokumentation
 • EG-försäkran om överensstämmelse

Kursens mål
Utbildningen ger dig grundläggande kunskap i de hälso- och säkerhetskrav som gäller för maskiner som ska släppas ut inom EES. Genom kursen får du även god förståelse för vilka förändringar som nu blir införlivade i lagstiftningen och vad de innebär för dig som tillverkare, importör eller distributör, så att du placerar säkra produkter på marknaden.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till dig som tillverkar, importerar eller distribuerar maskiner och som behöver en grundläggande förståelse för de krav som gäller för maskiner som ska säljas eller användas inom EES. Även om- och tillbyggnad av befintliga maskiner tas upp. Kunskapen är viktig för exempelvis kvalitetsansvariga, produkt- eller produktionschefer, utvecklingschefer, konstruktörer och inköpare. 

 

Förkunskaper
Det är bra om du har arbetat med maskindirektivet och har viss förståelse för vad det innebär. Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com

Anmäl dig här!