Intertek (www.intertek.com)

3 oktober, 2019

21 november, 2019

Tid:

Kl. 09.00-16.00 (Inskrivning från kl. 08.50 med kaffe o fralla)

Plats:

Stockholm, Kista

Längd:

1 dag

Pris:

6 800 kr+ moms. Lunch, fika och kursdokumentation ingår.

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

EMC-provning

Intertek har mer än ett dussin provningsanläggningar för EMC över hela världen där vi hanterar allt från små hushålls- och konsumentprodukter till stora industriella maskiner och specialutrustning.

Läs mer här

 

 Academy El
 

Grundkurs i EMC

Här får du övergripande kunskap om grunderna i EMC och nyhetern i EMC-direktivet som trädde i kraft i april 2016. Utbildningen ger bland annat en ökad insikt i vad EMC är och vad som krävs för att uppfylla EMC-direktivet. Utbildningen vänder sig till bland annat inköpare, säljare och produktchefer.

EMC omfattas av CE-märkningen
Electro Magnetic Compatibility, EMC, är ett (önskat) tillstånd där olika elektriska produkter kan fungera tillsammans utan att påverka varandra negativt, dvs störa varandra. EMC är ett kvalitetsbegrepp, precis som driftsäkerhet, prestanda eller andra krav som man normalt ställer på en produkt. Elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, är också ett krav reglerat med lag, förordning och föreskrift.

I denna kurs lämnar vi all svår matematik åt sidan och behandlar EMC och EMC-fenomenen på ett lättbegripligt sätt. I slutet av kursdagen gör vi en exklusiv rundvandring i Interteks eget EMC-laboratorium där du som kursdeltagare får se hur olika provningar går till praktiskt.

Ur programmet

  • EMC, vad är det?
  • Dålig EMC, vad är det?
  • Genomgång av olika EMC fenomen
  • Lär dig mer om emission, immunitet och elektronisk smog
  • Vad innebär det att EMC är ett krav för CE-märkning?
  • Varför provning av EMC?
  • Vad innebär provningen?
  • Vad krävs för att uppfylla EMC-direktivet - du får konkreta exempel på vad som behövs
  • Declaration of conformity – och EMC-kraven
  • Rundvandring i vårt EMC-Laboratorium och visnig av EMC-instrument

Kursens mål
Att ge en övergripande bild och förståelse för vad EMC är, vad som krävs för att uppfylla EMC-direktivet och hur EMC är kopplat till CE-märkningen.  

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till dig som behöver få en kortfattad översiktlig genomgång av vad EMC är. Du kan vara till exempel inköpare, säljare, produktchef eller ansvarig inom inköp, försäljning och marknad, produktledning, kvalitet, konstruktion och produktion.
   
Förkunskaper
Inga

Kursledare
Farzad Farzaneh, Farzad är Elkraftingenjör och har mångårig erfarenhet av EMC provning och EMC lösningar. Hans bakgrund och erfarenhet som internationell specialist inom regulatoriska krav är unik vilket gör honom till en flitigt anlitad och mycket uppskattad kursledare.

 
 

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com

Anmäl dig här!