Intertek (www.intertek.com)

7 maj, 2020

14 oktober, 2020

10 december, 2020

Tid:

09.30-16.00 (Kaffe och registrering från kl 09.15)

Plats:

Stockholm, Kista

Längd:

1 dag

Pris:

6 900 kr + moms, inkl. kaffe, lunch och kursdokumentation

Mer information:

Kursen kan med fördel kombineras med Food Contact 1

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

Övriga tjänster inom kemi, hälsa och miljö

Intertek har ett stort utbud av konsulttjänster inom europeisk och internationell kemikalielagstiftning.

Läs mer här

 

 academy_others_liten

 
 

Food Contact Materials 2 - Fortsättningskurs

Regelverket för material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel - fortsättningskurs. Du som tillverkar eller distribuerar material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel, berörs av en mängd olika lagar och regler. Nya krav gäller från 1 januari 2016! Denna kurs är riktad till dig som redan idag arbetar med material i kontakt med livsmedel och önskar få en fördjupad kunskap kring hur man lever upp till de krav som ställs, rutiner kring provning och t ex tolkning av plastförordningen.

Det finns idag ett omfattande ramverk som ställer krav på material och produkter som kommer i kontakt med livsmedel. Kraven innebär att de företag som berörs av lagstiftningen ska ha tillräcklig kunskap om kemisk sammansättning på de material/produkter som köps in och säljs för att säkerställa att materialet under avsedda användningsförhållanden inte får överföra ämnen till livsmedlet i sådana mängder att det: 

 • utgör en fara för människors hälsa
 • medför en oacceptabel förändring i livsmedlets sammansättning
 • medför en försämring av livsmedlets smak- och luktegenskaper

För att leva upp till kraven bör man som företag ha omfattande kunskap om ramförordningen samt de särskilda åtgärder som är framtagna för ett antal material och ämnen som t ex plast och keramik mm.

Denna kurs ämnar reda ut hur man praktiskt ska arbeta för att leva upp till kraven. Kursen kommer att fokusera på vanliga material/ämnesområden som kommer i kontakt med livsmedel - framförallt plaster men berör även tryckfärg, lim, papper och metaller. Vi diskuterar hur man lägger upp en teststrategi för komplexa produkter som består av flera olika material som t ex kombinationer av plast, papper och tryckfärg. Vidare går vi igenom vilka skyldigheter som företag har beroende på vilken roll man har i  i leverantörskedjan.

Ur programmet

 • Kort repetition av de regulatoriska kraven inom EU
 • Plastförordningen och dess bilagor samt de riktlinjer som tagits fram av EU kommissionen
 • Genomgång av roller och skyldigheter i leverantörskedjan
 • Hur mycket information om den kemiska sammansättningen bör man som företag ha?
 • Hur ska Försäkran om Överenstämmelse (Declaration of Compliance) fyllas i beroende på roll i leverantörskedjan?
 • Kemisk analys på material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel - vad ska man tänka på och hur arbetar man med sammasatta material?
 • Genomgång av testrapport
 • Case study med fokus på plastförordningen. Denna övning kräver att du tar med egen dator! 

Kursens mål
Kursen ger dig fördjupande kunskaper rörande efterlevnad av kraven som berör material i kontakt med livsmedel och hur man arbetar praktiskt med detta.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Du kan till exempel vara produktutvecklare, arbeta med inköp, miljö eller kvalitet. Det kan vara både på ett tillverkande företag eller hos en importör, återförsäljare eller varuhuskedja. Utbildningen är en fortsättningskurs till grundkursen Food Contact 1.

Förkunskaper
Intertek Academy erbjuder en grundkurs  Food Contact 1 som vi rekommenderar att du går före denna fortsättningskurs. Mer att läsa om grundkursen finns här: /intertek-academy/food-contact 

Övrigt
Tag med egen dator

Kursledare
Lisalott Gabro, Chemical Advisor, Intertek, eller kollega med motsvarande kunskaper. Lisalott är specialiserad på Chemical compliance och arbetar med att hjälpa små till stora företag med att uppfylla kraven i kemilagstiftningar som REACH, RoHS och regelverket rörande livsmedelskontakt. Hon har ett flertal års erfarenhet av miljöarbete med produkter, rörande allt från strategier och riskbedömningar till kommunikation av miljöprestanda.

 

 

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com

Anmäl dig här!