Intertek (www.intertek.com)

Tid:

09.30-16.00 (inskrivning med kaffe från 09.15)

Plats:

Stockholm, Kista

Längd:

1 dag

Pris:

6 500 kr + moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

 

Global kemilagstiftning för varor - en överblick

Detta är utbildningen för dig som vill få en samlad överblick över vad som gäller kring kemilagstiftningarna i Nordamerika och China.

För företag som säljer sina produkter på en global marknad blir det en allt större utmaning att bevaka och leva upp till de ökande miljökraven utanför EU. Det räcker inte längre att klara EU kraven, utan det finns marknader med andra och tuffare krav gällande till exempel kemiskt innehåll, märkning och anmälan. Följer man inte kraven kan importstopp, tullförvaring, böter eller försäljningsstopp bli följden, med stora kostnader som följd.

 Denna breda utbildning ger en överblick över vilka krav rörande innehåll av begränsade kemiska ämnen som finns med fokus på Nordamerika och Kina. Vi gör kopplingar till relevant EU lagstiftning, dvs vilka likheter och skillnader som finns gällande omfattning, begränsning, ansvar och påföljder om man inte lever upp till kraven. Vi belyser också vilka de stora affärsrikerna är. Under utbildningen tar vi också upp hur globala företag arbetar för att klara de nya utmaningarna och visar på goda exempel. Innehållet vänder sig till tillverkare av olika varor, såväl elektriska som andra produkter, med ambition att ge en bra överblick av de allämna kemikaliekraven för såväl yrkesmässigt som privat bruk. Sektorspecifika regler för exempelvis kemiska produkter, material i kontakt med livsmedel, kosmetik , biocider etc utelämnas här.

Ur innehållet:

  • Introduktion till globala miljökrav-hur hänger FN konventioner, protokoll, akter och forordningar ihop?
  • Nya China RoHS
  • Korea RoHS och REACH
  • California Proposition 65
  • TSCA och andra kemikaliekrav i Nordamerika
  • Konfliktmineraler
  • Råd för att hantera kemikrav på en global marknad 

Kursens mål
Kursen ger dig en samlad överblick över vilka krav rörande innehåll av begränsade kemiska ämnen som finns i Nordamerika och Kina.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till  ansvariga inom miljö, regulatory, inköp, kvalitet, produktutveckling, produktchefer etc på företag som tillverkar eller säljer varor som elektronik, konsumentprodukter, maskiner, verktyg, instrument osv.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com