Intertek (www.intertek.com)

21 april, 2020

27 oktober, 2020

Tid:

Kl 10.00-16.00 (inskrivning med kaffe från 09.45)

Plats:

Stockholm, Kista

Längd:

1 dag

Pris:

5 600 kr + moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Mer information:

Kan med fördel kombineras med Riskhantering för medicinteknik - enligt ISO 14971.

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

Övriga tjänster inom medicinteknik

För medicinteknikbranschen kan Intertek erbjuda ett brett spektrum av tjänster från provning och certifiering av produkter till Notified Body-tjänster (för CE-märkning) och certifierng av ledningssystem.

Läs mer här

 Academy - medicinteknik

 

IEC 62366 - Medical Device Usability

Sedan de medicintekniska direktiven introducerats och implementerats har antalet olyckstillbud orsakade av direkta fel på den medicintekniska utrustningen kunnat minskas. Men fortfarande sker många allvarliga tillbud med medicintekniska produkter - nu ofta orsakade av felanvändning av produkterna.

Det är därför viktigt för alla företag som utvecklar medicintekniska produkter att aktivt arbeta med produkternas användbarhet; ”usability”.

Syftet med utbildningen är att hjälpa dig att förstå och tolka den harmoniserade standarden SS-EN 62366 ”Medicintekniska produkter – Tillämpning av metoder för att säkerställa medicintekniska produkters användarvänlighet”


Ur programmet:

 • Definition av begreppet användbarhet (usability)
 • Standardens omfattning och uppbyggnad
 • Interaktionen mellan Usability processen och 
  - Design Control
  - Risk Management 
  - Post Market Surveillance
 • Exempel på tillbud orsakade av bristande användbarhet
 • Exempel på implementering av Usability processen
 • Kommande uppdateringar av standarden

Kursens mål
  
 
Efter avslutad utbildning ska du kunna medverka till att användbarheten av ditt företags produkter belyses och beaktas på ett professionellt sätt, som bidrar till ökad produktsäkerhet. 

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som idag arbetar med eller kommer att arbeta med utveckling av medicintekniska produkter eller för dig som på annat sätt medverkar i produktframtagningen på företaget.

Förkunskaper

För att få ut maximalt av ubildningen rekommenderar vi att du har grundläggande kunskap i kvalitetsledningssystemet för medicintekniska verksamheter, ISO 13485 och riskhantering enligt ISO 14971. Den kunskapen kan du till exempel tillägna dig genom våra två-dagarskurser som finns i ämnet. 

Kursledare

Rafaela Öhrn, Intertek. Rafaela har många års erfarenhet av att utbilda inom usability. Hon har länge arbetat som provningsingenjör med specialisering mot de processbaserade delarna i IEC/EN 60601-1. Hon arbetar dagligen med granskining av RMF:er (Risk Management Files) och ansvarar för de delar av TRF:en (Test Report Form) som pekar på Riskhantering. Rafaela är mycket kunnig och uppskattad av våra kunder och många återkommer till hennes kurser.

  


 

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com

Anmäl dig här!