Intertek (www.intertek.com)

27 november, 2019

Tid:

Kl. 09.00 -16.30 (Registrering med kaffe från kl 08.40)

Plats:

Stockholm, Kista

Längd:

1 dag

Pris:

6 200 kr + moms. Lunch, fika och kursdokumentation ingår.

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

Övriga tjänster för elektriska och elektroniska produkter

Intertek provar elektriska och elektroniska produkter utifrån bland annat säkerhet, prestanda, energieffektivitet och kvalitet. Eftersom vi deltar i internationella certifieringsprogram som exempelvis CB-systemet hjälper provning och certifiering hos Interteks ditt företag att snabbt komma ut på marknaden runt om i världen

Läs mer här

 

 

 

 Academy El
 

IEC/EN 62368-1, IT- och Multimediautrustning

Lär dig förstå de grundläggande kraven i standarden för It- och Multimediautrustning och innebörden av kraven som ställs på dina produkter. Kunskapen om konstruktionskrav hjälper dig att minska riskerna för dyra utvecklingsprojekt och att snabbare få ut dina produkter på marknaden.

Alla företag som säljer produkter på den europeiska marknaden måste kunna påvisa att produkterna uppfyller tillämpliga EU-direktiv. Du som importör eller tillverkare som har produkter som faller under EN 62368-1 måste kunna påvisa att produkten uppfyller kraven.

Välkommen till utbildningen i IEC/EN 62368-1. Här går vi igenom de krav som är applicerbara på produkter som faller under standarden. Du lär dig att förstå de grundläggande kraven i standarden och innebörden av kraven som ställs på dina produkter. Kunskapen om konstruktionskrav hjälper dig att minska riskerna för dyra utvecklingsprojekt och att snabbare få ut dina produkter på marknaden. På denna kurs kommer vi att ta upp förändringarna i och med den nya standarden och hur det kommer att påverka ditt arbete. Vår kursledare sitter med som medlem på internationella stadardiseringsmöten och har därmed den senaste informationen om denna nya standard.

Om utbildningen 
Utbildningen behandlar inledningsvis övergripande regelverket kring produktansvar och CE-märkning. Vi går på djupet i standarden och belyser viktiga konstruktions- och säkerhetskrav för Europa och resten av världen, vad de innebär och hur man gör för att säkerställa att produkten uppfyller kraven.

Kursens mål
Ge kunskap om de grundläggande kraven och dess innebörd i standarderna IEC/EN 62368-1

Förkunskaper
Inga förkunskaper i standarden krävs men om du vill förbereda dig inför kursen rekommenderar vi att du tar del av kapitel 3-4 i standarden.

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com

Anmäl dig här!