Intertek (www.intertek.com)

18 september, 2018

Tid:

09.30-16.00  (registrering med kaffe från kl 09.15)

Plats:

Stockholm, Kista

Längd:

1 dag

Pris:

5 900 kr + moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

Övriga tjänster inom belysning

Intertek erbjuder provning och certifiering av ljuskällor, armaturer och komponenter för både inom- och utomhusbruk enligt europeiska och internationella standarder inom energieffektivitet, elsäkerhet, EMC, EMF, miljötålighet och prestanda.

Läs mer här

 

Elsäkerhet för belysning - IEC/EN 60598-1, ed 8

Lär dig förstå hur de grundläggande kraven fungerar och dess innebörd. Kunskapen om kunstruktionskraven minskar risken för dyra utvecklingsprojekt och och du kan snabbare nå ut med dina produkter på marknaden.

Välkommen till utbildningen i Elsäkerhet för belysning -  IEC/EN 60598-1, ed 8. På grund av ny teknik idag har man gjort förändringar i standarden  IEC/EN 60598-1, ed 8. Här går vi igenom de krav som ställs i standarden, vad de innebär och hur man gör för att säkerställa att produkten uppfyller kraven.Utbildningen bedrivs i huvudsak som föreläsning och varvas med konkreta exempel på hur man ska tolka och använda standarden IEC/EN  60598-1, ed 8. Vi går igenom nyheter inom IEC/EN 60598-1 och ändringar i utgåva 8.
  

Ur programmet

  • Övergripande om standarden
  • Tolkning och förklaring av ändringar och nyheter i utgåva 8
  • CE-märkning med inriktning på belysning
      

Kursens mål
Ge kunskap om de grundläggande kraven och dess innebörd i standarden IEC/EN 60598-1, ed 8
  

Vem vänder sig utbildningen till?
Konstruktörer, utvecklingschefer, produktansvarig, kvalitetschefer, inköpare och andra som vill få grundläggande kunskap om standarden.
  
Förkunskaper
För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen bör du ha läst igenom standarden och ha viss erfarenhet av konstruktions- och säkerhetskrav.    

 

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com