Intertek (www.intertek.com)

10-12 mars, 2020

9-11 juni, 2020

1-3 december, 2020

Tid:

Dag 1: 09.30-16.00 (inskrivning med kaffe från kl 09.15)

Dag 2: 09.00-16.00

Dag 3: 09.00-16.00

Plats:

Stockholm, Kista

Längd:

3 dagar

Pris:

14 900 kr + moms. Intertek Academy bjuder på lunch och fika. Kursdokumentation ingår

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

Oberoende, opartiskhet och integritet

Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. 

 

 

Internrevision & revisionsteknik

Internrevision av kvalitetsledningssystem 9001 eller miljöledningssystem 14001. Utbildningen för dig som vill lära dig grundläggande revisionsteknik för internrevision.

Att kontinuerligt förbättra och effektivisera organisationen är en överlevnadsfråga för de flesta företag. Interna revisioner är ett verkningsfullt verktyg för att på ett strukturerat sätt belysa verksamheten, i syfte att utveckla den. För dig som internrevisor är kunskap inom revisionsteknik och revisionsmetodik centralt, för att kunna utföra revisioner som leder till förbättringar. En god förståelse för kraven i aktuell standard är också viktigt. Interteks tredagarskurs i internrevision ger dig den grundläggande kunskap du behöver inom dessa områden för att kunna genomföra revisioner som bidrar till företagets utveckling.

Om utbildningen:
Teorin fokuserar på revisionsteknik och revisionsmetodik och ger dig de verktyg som du behöver för att kunna genomföra en professionell revision. Vi går igenom kvalitetsledningsstandarden SS-EN ISO 9001:2015 och miljöledningsstandarden SS-EN ISO 14001:2015. 


Ur programmet:

  • Genomgång av aktuella standarder för ledningssystem
  • Tekniker och angreppssätt
  • Olika revisionstyper
  • Upplägg av internrevisioner
  • Revisionsprogram
  • Utformning av avvikelserapport
  • Utformning av revisionsrapport
  • Rapportering och uppföljning


Kursens mål
Efter avslutad utbildning ska du kunna utföra interna revisioner på ditt företag på ett professionellt sätt som bidrar till att förbättra den egna verksamheten.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningarna vänder sig i första hand till dig som ska utföra interna revisioner inom kvalitet och/eller miljö eller dig som ansvarar för interna revisioner på företaget.

Förkunskaper
För att du ska få ut så mycket som möjligt av kurserna är det bra om du före utbildningen läser igenom standarden och orienterar dig i innehållet. 

Om kursledaren
Matts-Ola Samuelsson har mer än 20 års erfarenhet som revisor av ledningssystem för kvalitet, miljö och informationssäkerhet.

 

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com

Anmäl dig här!