Intertek (www.intertek.com)

Nytt datum ännu ej fastställt.

Tid:

Dag 1: 09.30-17.00 (inskrivning med kaffe från kl 09.00)

Dag 2: 09.00-17.00

Dag 3: 09.00-16.15

Plats:

Stockholm, Kista

Längd:

3 dagar

Pris:

14 900 kr + moms. Lunch, fika och dokumentation ingår

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

Certifiering av ledningssystem

Intertek certifierar ledningssystem enligt en mängd generella och branschspecifika standarder, t ex ISO 9001 för kvalitetsledning, ISO 14001 för miljöledning, ISO 27001 för informationssäkerhet,  AFS 2001:1 och OHSAS 18001 för arbetsmiljöledning, FSSC 22000 för livsmedelssäkerhet,  ISO TS 16949 för fordonsindustrin och ISO 13485 för medicinteknisk industri.

Läs mer här

 

Internrevision & revisionsteknik

Internrevision av kvalitetsledningssystem 9001 eller miljöledningssystem 14001. Du väljer själv vilket ledningssystem du vill fokusera på!

Utbildningen för dig som vill lära dig grundläggande revisionsteknik för internrevision

Att kontinuerligt förbättra och effektivisera organisationen är en överlevnadsfråga för de flesta företag. Interna revisioner är ett verkningsfullt verktyg för att på ett strukturerat sätt belysa verksamheten, i syfte att utveckla den. För dig som internrevisor är kunskap inom revisionsteknik och revisionsmetodik centralt, för att kunna utföra revisioner som leder till förbättringar. En god förståelse för kraven i aktuell standard är också viktigt. Interteks tredagarskurs i internrevision ger dig den grundläggande kunskap du behöver inom dessa områden för att kunna genomföra revisioner som bidrar till företagets utveckling.

Om utbildningen:
Teorin fokuserar på revisionsteknik och revisionsmetodik och ger dig de verktyg som du behöver för att kunna genomföra en professionell revision. Vi går igenom kvalitetsledningsstandarden SS-EN ISO 9001:2015 och miljöledningsstandarden SS-EN ISO 14001:2015. Vid genomgång av standarderna delas gruppen i två mindre grupper där den ena fokuserar på kvalitet och den andra på miljö. Du väljer grupp efter eget behov.

Den praktiska delen genomförs som ett rollspel där deltagarna får träffa olika personlighetstyper som man kan förväntas möta i den operativa verksamheten. Utbildningarnas praktiska del innehåller också förberedelser inför en revision, avvikelseformulering samt presentation av revisionsresultatet.

Utbildningarna avslutas med ett skriftligt prov för att säkerställa att deltagarna har förstått innebörden av det interna revisionsarbetet. Alla deltagare får ett diplom/intyg på genomförd utbildning.

Ur programmet:

  • Genomgång av aktuella standarder för ledningssystem
  • Tekniker och angreppssätt
  • Olika revisionstyper
  • Upplägg av internrevisioner
  • Revisionsprogram
  • Utformning av avvikelserapport
  • Utformning av revisionsrapport
  • Rapportering och uppföljning


Kursens mål
Efter avslutad utbildning ska du kunna utföra interna revisioner på ditt företag på ett professionellt sätt som bidrar till att förbättra den egna verksamheten.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningarna vänder sig i första hand till dig som ska utföra interna revisioner inom kvalitet och/eller miljö eller dig som ansvarar för interna revisioner på företaget.

Förkunskaper
För att du ska få ut så mycket som möjligt av kurserna är det bra om du före utbildningen läser igenom standarden och orienterar dig i innehållet. 

 

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com

Anmäl dig här!