Intertek (www.intertek.com)

8-9 oktober, 2019

10 oktober, 2019, HACCP

3-4 december, 2019

5 december, 2019, HACCP

Tid:

Dag 1: 09.30 - 16.30 (inskrivning från kl. 09.15)
Dag 2: 09.00 - 16.00
Dag 3: 09.00 - 16.00 (HACCP)

Plats:

Stockholm, Kista

Längd:

2 dagar

För dig som önskar fördjupning i HACCP erbjuder vi 1 extra kursdag. Ange 3 dagar vid anmälan.

 

Pris:

10 600 kr + moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår.

12 900 kr + moms. Gäller för dig som vill gå 3-dagar.

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

Certifierings- och analystjänster för livsmedelssektorn

Intertek erbjuder ett stort antal certifierings- och analystjänster för livsmedels- och lantbrukssektorn. 

Läs mer här

 

 Academy - ledningssystem

 

ISO 22000 FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet

Hur använder man ledningssystem för att hantera krav på säkra livsmedel? På denna utbildning går vi igenom ISO 22000:2018/FSSC 22000 ver 4.1 i praktiken.

FSSC 22000 består av ISO 22000:2018/ISO TS 22002, där utbildningen går igenom delkraven i de olika standarderna. Vi går också igenom hur de kan implementeras i olika verksamheter. 

Kursen innebär en unik sammanfattning och praktisk implementeringsträning. Den ger dig kunskap och verktyg för att enkelt kunna implementera standarderna inom er verksamhet, antingen som tillägg till andra ISO standarder, som övergår till BRC eller som helt nytt ledningssystem.

Ur programmet:

  • Historik
  • FSSC 22000 = ISO 22000:2018 + ISO TS 22002
  • Delkrav i respektive standarder, tolkning och tillämpning.
  • Praktisk implementering med tyngdpunkt på grundförutsättningar.
  • Certifiering; initial eller transfer från t ex BRC
  • HACCP, vi går kort igenom grunderna. (För dig som vill ha mer fördjupning erbjuder vi en tredje kursdag)

Vad ger kursen?

  • En god förståelse och tillämpning för ISO 22000:2018 och FSSC 22000 ver4.1 och HACCP
  • Ett antal konkreta förslag på praktisk implementering av FSSC 22000 ver4.1 och HACCP
  • Erfarenhetsutbyte med utbildare med lång revisionserfarenhet från olika livsmedelsbranscher i Sverige och internationellt, från små till stora och multinationella företag

Vem vänder sig utbildningen till? 
Utbildningen vänder sig i första hand till dig med övergripande och/ eller praktiskt ansvar för kvalitets- och livsmedelssäkerhet och certifiering inom företaget. Utbildningen är även lämplig för konsulter som arbetar med att stödja företag i frågor gällande livsmedelsäkerhet.

Kursens mål 
Efter avslutad utbildning ska du ha god förståelse för kraven i standarderna samt kunna implementera FSSC 22000 (ISO 22000:2018+ISO TS 22002) och HACCP på ditt företag på ett professionellt sätt och bidra till att förbättra den egna verksamheten.

Förkunskaper 
Du bör ha grundläggande kunskap om livsmedelssäkerhet och implementering av ledningssystem.

Utbildningsledare 
Kerstin Hansson, Intertek. 

 

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com

Anmäl dig här!