Intertek (www.intertek.com)

Inga datum satta

Tid:

10.00-11.00, inklusive 15 minuters frågestund

Pris:

890 kr

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

 

ISO 27001 - Online-utbildning

Denna online-utbildning ger dig grundläggande kunskap och förståelse för hur du med hjälp av ett ledningssystem arbetar med din organisations informationssäkerhet och förbättrar den.

Information är en livsviktig tillgång för organisationer och företag, som alltid måste hanteras och vara korrekt. ISO 27001 hjälper dig att arbeta systematiskt med riskhantering för att skydda information och andra tillgångar på bästa sätt. Samtidigt är det också kritiskt att informationen går att lita på och att den är tillgänglig för de som behöver den. De organisationer som har infört ett ledningssystem enligt ISO 27001 har etablerat ett arbetssätt som gör dem medvetna om verksamhetens risker och minimera konsekvensen av dem.

  • Har du mötts av frågor om ISO 27001 från era kunder, leverantörer eller ägare och undrar vad det handlar om?
  • Arbetar du med ISO 9001 eller ISO 14001 och behöver veta lite mer om ISO 27001?
  • Funderar din organisation på att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet?

Här får du en bild av vad det innebär, vad som krävs och inte minst vilken nytta som det kan ge en organisation. Online-utbildningen riktar sig till dig som behöver en introduktion till ISO 27001 och dra nytta av Interteks erfarenheter. 

Inga förkunskaper om säkerhetsarbete krävs.

 

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com

Anmäl dig här!