Intertek (www.intertek.com)

Inga datum satta

Tid:

09.00-12.00

Plats:

Stockholm, Kista

Längd:

1/2 dag

Pris:

2 900 kr + moms. Förmiddagskaffe och dokumentation ingår

Utskriftsvänlig version.

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

Övriga tjänster inom kemi, hälsa och miljö

Intertek har ett stort utbud av konsulttjänster inom europeisk och internationell kemikalielagstiftning.

Läs mer här

 

 

Kemi&Miljö Express

- Regelverket kring kemiska ämnen i varor

Kraven och lagstiftningen blir alltmer omfattande för dig som tillverkar, importerar och säljer varor. REACH och RoHS ställer krav på att du ska ha koll på om dina produkter innehåller ämnen som medför skyldigheter att kommunicera eller byta ut material.

Uppfyller du inte kraven kan det innebära både omedelbart säljförbud och åläggande att återkalla de varor som redan är sålda.

Här ger vi dig ett koncentrerat kunskapslyft kring tre mycket aktuella kemikalie- och miljölagstiftningar; RoHS2 och REACH .

Vi går igenom regelverken och visar hur du kan arbeta praktiskt med dem. Vi tar också upp hur du kan säkerställa och deklarera att du uppfyller kraven på ett kostnadseffektivt sätt.

 Ur programmet

  • Varför har vi det miljö- och kemikalieregelverk vi har?
  • REACH och varor - vilket ansvar har tillverkare, importör och återförsäljare, vilka krav gäller och vad behöver göras för att uppfylla dem?
  • RoHS - kopplingen till CE-märkningen och nya produktkategorier som numera omfattas

Kursens mål
Att ge en övergripande bild och förståelse för tre viktiga kemikalie- och miljölagstiftningar; REACH och RoHS.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till dig som behöver få en kortfattad översiktlig genomgång av miljö- kemikalielagstiftning som påverkar din verksamhet. Du kan vara till exempel inköpare, säljare, produktchef, eller ansvarig inom inköp, försäljning och marknad, produktledning, kvalitet, konstruktion och produktion.

 Förkunskaper
Inga

För dig som behöver fördjupade och mer specialiserade kunskaper inom miljö- och kemikalieområdet rekommenderar vi våra längre och mer djupgående utbildningar. Se kalendariet för alla aktuella utbildningar.


 

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com

Anmäl dig här!