Intertek (www.intertek.com)

Inga datum satta

Tid:

09.30-16.00 (Inskrivning med kaffe från 09.00)

Plats:

Stockholm, Kista

Längd:

1 dag

Pris:

5 800 kr + moms. Kaffe och dokumentation ingår.

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

Övriga tjänster inom kemi, hälsa och miljö

Intertek har ett stort utbud av konsulttjänster inom europeisk och internationell kemikalielagstiftning.

Läs mer här

 

 

Konfliktmineraler - ny lagstiftning

Denna högaktuella utbildning omfattar varför och hur svenska företag omfattas av den nya lagstiftningen - Dodd-Frank act section 1502. Hur lever man upp till kraven? Vi ger verktygen för att starta upp arbetet på ert företag.

Mineraler som används i elektronik och legeringar som finns i många produkter, kan stödja konflikter i Demokratiska Republiken Kongo och flera andra länder i regionen. I USA trädde år 2012 därför den s.k Dodd-Frank-act i kraft. Den innebär att rapporteringsskyldiga företag måste kartlägga varifrån använda mineraler kommer, samt rapportera oegentligheter till allmänheten. Europeiska företag som levererar till dessa företag påverkas av kraven samtidigt som motsvarande lagstiftning planeras inom EU.

Denna högaktuella utbildning omfattar varför och hur svenska företag påverkas av de nya kraven, innehållet i Dodd-Frank act section 1502, status i EU-lagstiftningen samt hur man kan arbeta för att leva upp till kraven. Föreläsningar varvas med diskussioner och råd för hur företag kan komma igång. Målet med utbildningen är att ge alla deltagare bakgrund och förståelse för de nya kraven samt inspiration och verktyg för att starta arbetet på sina företag.

 

Ur programmet

  • Från övergrepp i Afrika till min mobil - vilka är problemen?
  • Amerikanska Dodd-Frank act section 1502 - introduktion och vad den innebär
  • Vad gör EU och status i arbetet för en EU- lagstiftning
  • 3TG - var finns materialen som skall kartläggas?
  • Due diligence genom leverantörskedjan - hur kan man arbeta för att uppfylla kraven
  • Exempel från hur företag på den svenska marknaden arbetar i praktiken
  • Råd på vägen för att starta upp arbetet på ett företag 

Kursens mål

Målet är att öka kunskapen om EU-lagstiftningen och ökad kunskap om hur leverantörskedjan påverkas.


Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till alla funktioner inom inköp, ledning, miljö och kvalitet samt för dig som arbetar som produktägare, inom produktutveckling och F&U

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

 

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com