Intertek (www.intertek.com)

18 mars, 2020

19 november, 2020

Tid:

09.30-16.00 (Inskrivning med kaffe från 09.00)

Plats:

Stockholm, Kista

Längd:

1 dag

Pris:

7 200 kr + moms. Vi bjuder på Kaffe+lunch. Kursdokumentation ingår.

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

Övriga tjänster inom kemi, hälsa och miljö

Intertek har ett stort utbud av konsulttjänster inom europeisk och internationell kemikalielagstiftning.

Läs mer här

 

 Academy - miljö och kemi

 

Konfliktmineraler - ny lagstiftning

Unionens Förordnng 2017/821 träder i kraft år 2021. Dodd Frank Act Section 1502 har nu funnits sedan 2012. Denna högaktuella utbildning omfattar varför och hur företag omfattas av den nya lagstiftningen. Företag som importerar tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller och guld har skyldighet att uppfylla de krav som lagstiftningen ställer. Hur lever man upp till kraven? Vi ger verktygen för att starta upp arbetet på ert företag.

Mineraler vars utvinning stödjer konflikter har kommit att benämnas ”konfliktmineraler”. För att förhindra att västvärldens efterfrågan på mineraler finansierar konflikter i konfliktdrabbade eller högriskområden så har EU och US tagit fram förordning 2017/821 respektive Dodd Frank Act Section 1502. Lagstiftningarna ska leda till att företagen har bättre kontroll på varifrån de mineraler de använder kommer.

Denna högaktuella utbildning omfattar Förordning 2017/821 och Dodd Frank Act Section 1502, hur företag påverkas utav de krav som ställs och hur man kan arbeta för att leva upp till kraven baserat på OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet. Målet med utbildningen är att ge deltagarna en grundläggande förståelse för kraven kring konflikmineraler samt inspiration för att starta arbetet på sina företag. Föreläsningar kommer att varvas med diskussioner.

 

Ur programmet

  • I vilka material hittar man konfliktmineraler (3TG)?
  • Genomgång av lagstiftningarna kring konfliktmineraler i EU och US (fokus på EU)
  • På vilka sätt är förordning 2017/821/EU och OECD´s Due Diligence Guidance för konfliktmineraler förknippade?
  • Vad innebär OECD´s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet?
  • Vad gäller för företag som inte är unionsimportör för konfliktmineraler? 

Kursens mål

Målet är att ge en grundläggande förståelse för lagstiftningarna och kraven kring konfliktmineraler samt hur leverantörskedjan påverkas.


Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till alla funktioner inom inköp, ledning, miljö och kvalitet samt för dig som arbetar som produktägare, inom produktutveckling och F&U

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

 

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com