Intertek (www.intertek.com)

Dags för kompetensutveckling?

Intertek Academy erbjuder öppna och företagsinterna utbildningar.

Se kurskalendariet här

CE-märkning

CE-märkning är obligatorisk för många produktkategorier enligt EU-lagstiftningen. Tillverkaren är ansvarig för att produkten överensstämmer med lagstadgade krav på säkerhet, hälsa och miljö och att produkten har konstruerats, tillverkats och kontrollerats enligt gällande regler..

Uppfyller era produkter kraven för CE-märkning? 

Läs mer här 

Certifiering och märkning av produkter

Genom att certifiera och märka era produkter visar ni marknaden att era produkter uppfyller gällande krav.

Läs mer här 

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Våra kursledare

Interteks kunniga experter medverkar i internationella kommittéer för standardiseringsarbete. Detta möjliggör att vi alltid har unika möjligheter till ett brett och förnyat utbud med högaktuella nyheter inom standarder och regelverk.

Möt ett par av Interteks många kursledare:

 Farzad_Farzaneh_vit Farzad Farzaneh, CE-marking and International Regulatory Compliance Specialist

Farzad har en bred och unik kompetens som Elkraft ingenjör och är numera specialist inom CE-märkning och de regler och direktiv som elektriska produkter omfattas av. Han arbetar med rådgivning och regulatoriskt stöd till företag som tillverkar, distribuerar eller importerar elektriska produkter. Farzad har arbetat i närmare 20 år med regulatoriska frågor och har även arbetat med EMC provning och EMC lösningar och föreläser om dessa ämnen.


   
Maria wesselmark vit Dr Maria Wesselmark, Energy Storage Specialist

Maria är doktor i tillämpad elektrokemi och arbetar som senior expert inom energilagring på Intertek. Maria anlitas av Interteks globala kundbas för expertrådgivning kopplat till bl a haveriutredningar, säkerhetsanalyser och tekniska prestandautvärderingar av litiumbatterier. Maria är också ordförande i IEC:s tekniska kommitté TK21/TK21A och Interteks representant i en rad olika internationella standardiseringskommittéer kopplat till batterier och bränsleceller.  
   
   
 

 

 

för mer information.