Intertek (www.intertek.com)

28 maj, 2020

5 november, 2020

Tid:

09.30-16.30. Inskrivning med kaffe från 09.00.

Plats:

Online våren 2020
Stockholm, Kista, hösten 2020

Längd:

1 dag

Pris:

7 500 kr+ moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår

Mer information:

Kursen kan med fördel kombineras med Batterikunskap

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

Övriga tjänster inom batteri och energilagring

Intertek erbjuder ett brett spektrum av konsulttjänster för batterier och bränsleceller. Dessutom utför vi prestanda-, miljötålighets- och säkerhetsprovning av batterier av alla typer och storlekar. 

Läs mer här

 

Academy energilagring

 

Litiumjonbatterier

Litiumjonbatterier blir allt mer populära tack vare att de har bra effektegenskaper och låg vikt. De ersätter idag andra batterityper i allt fler produkter, såväl i industriella som i konsumentprodukter.

Ordet "litiumjonbatterier" är ett samlingsnamn för batteriteknologier där litiumjoner medverkar i de primära elektrokemiska urladdnings- och laddningsgsreaktionerna. Litiumjonbatterier har varierande egenskaper och prestanda. Intertek erbjuder nu en utbildning som ger dig grundläggande kunskap om just litiumjonbatterier. 

Ur programmet:

  • Övergripande batterikunskap
  • Vilka olika typer av litiumjonbatterier finns det?
  • Vilka karakteristiska egenskaper har ett litiumjonbatteri - hur klarar de till exempel kyla respektive värme? 
  • Hur uppnår man längsta möjliga livslängd med ett litiumjonbatteri?
  • Trender inom forskning och utveckling
  • Säkerhetsaspekter; vad kan hända?
  • Att konstruera en produkt som innehåller litiumjonbatteri - det här bör du tänka på
  • Provningsmetodik
  • Transportkrav
  • Rundvandring på laboratoriet

Kursens mål
Efter genomförd utbildning har du fått övergripande kunskap om litiumjonbatterier och dess karakteristiskta egenskaper och vad man behöver tänka på vid t ex inköp av batterier.
  

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till företag som tillverkar eller säljer produkter med litiumjonbatterier i. Du kan till exempel vara produktutvecklare, produktchef, inköpare eller konstruktör. Den passar även dig som har ett övergripande ansvar för era produkter, till exempel utifrån ett kvalitets- eller R&D-perspektiv.

Förkunskaper:
Ingen tidigare erfarenhet krävs.

Utbildningsledare:
Maria Wesselmark och Fredrik Sandberg, Intertek. Maria och Fredrik jobbar som batteriexperter och konsulter vid Interteks energilagringsenhet. Maria har en bakgrund från KTH där hon är disputerad inom tillämpad elektrokemi och Fredrik har över 20 års erfarenhet som batterikonsult.


 

 

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com

Anmäl dig här!