Intertek (www.intertek.com)

6-7 februari, 2018

20-21 mars, 2018

17-18 april, 2018

26-27 september

4-5 december, 2018

Tid:

Dag 1: 09.30-16.00 (inskrivning med kaffe från kl 09.15)

Dag 2: 09.00-16.00

Plats:

Stockholm, Kista

Längd:

2 dagar

Pris:

10 700 kr + moms. Lunch, kaffe och kursdokumentation ingår.


Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

 

OHSAS 18001 - ISO 45001, Arbetsmiljöledning

För bättre lönsamhet och mer arbetsglädje

Att aktivt och seriöst arbeta med arbetsmiljö på samma sätt som kvalitet och miljö har många fördelar: trivsel, engagemang, trygghet och arbetsglädje. Saker som i sin tur främjar en högre produktivitet och en bättre ekonomi.

Välkommen till en utbildning som ger dig grunderna i Arbetsmiljöledning utifrån OHSAS 18001. Utbildningen ger dig en god förståelse för vad ett arbetsmiljöledningssystem innebär och hur det framgångsrikt kan integreras i verksamheten, för att skapa både högre engagemang och lönsamhet.

Under dagarna tolkar vi kraven i OHSAS 18001, visar på ett antal praktiska exempel och diskuterar hur du rent konkret bygger ett effektivt arbetsmiljöledningssystem. Du får exempel på tillämpning av OHSAS/ISO standarden, riskbedömningar och hur en tydlig arbetsmiljödelegering kan utformas.  Efter genomförd utbildning har du fått ta del av exempel på goda tekniska, organisatoriska och administrativa lösningar och exempel på program för beteendebaserad hälsa och säkerhet. Du har en god bild av vad som krävs inom miljö/arbetsmiljö och vad det innebär att leva upp till standardens krav samt hur arbetsmiljö kan integreras med de andra systemen. Vi kommer även in på det psyk/sociala arbetsmiljöområdet.
  

Ur programmet

 • Riskhantering-metoder för riskbedömning.
 • Syfte och mål med arbetsmiljölagstiftningen
 • Vad säger arbetsmiljölagstiftningen om ansvar, tolkning och utvärdering av efterlevnad
 • Ditt ansvar som chef, arbetsmiljö/EHS-chef eller EHS-koordinator
 • Konkreta exempel från olika typer av verksamheter på:
  -    Tillämpning av OHSAS/ISO standarden
  -    Riskbedömningar - och de viktigaste faktorerna att beakta
  -    Hur en tydlig arbetsmiljödelegering kan utformas
  -    Goda tekniska, organisatoriska och administrativa lösningar

 

   Målet med utbildningen:

 • Ge kunskap, verktyg och metoder att utveckla ett ledningssystem för arbetsmiljö
 • Belysa skillnader mellan OHSAS 18001 och förslag till ny standard ISO 45001
 • Förklara varför och hur man gör riskbedömningar
 • Beskriva hur integrera arbetsmiljö med miljö- och kvalitetsledningssystem 


  För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för arbetsmiljön. Du kan till exempel vara: chef, arbetsmiljö/EHS/SHM-chef eller EHS/SHM-koordinator, skyddsombud, representant från Företagshälsovård med arbetsmiljöcertifierade kunder, HR-chef (som samordnar/leder arbetsmiljöarbetet).

 Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs


 

 

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com

Anmäl dig här!