Intertek (www.intertek.com)

1 april, 2020

15 oktober, 2020

Tid:

Dag 1: 09.30-15.30 (Kaffe och registrering från 09.15)

Längd:

1 dag

Pris:

7 300 kr + moms. Intertek Academy bjuder på lunch och fika. Kursdokumentation ingår.


Mer information:

Kan med fördel kombineras med IEC 62366 - Medical Device Usability.

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

Övriga tjänster inom medicinteknik

För medicinteknikbranschen kan Intertek erbjuda ett brett spektrum av tjänster från provning och certifiering av produkter till Notified Body-tjänster (för CE-märkning) och certifierng av ledningssystem.

Läs mer här

 Academy - medicinteknik

 

Riskhantering för medicinteknik - enligt ISO14971

Risker är en del av sjukvårdens och medicinteknikens vardag. Ett stort ansvar för att reducera risker så långt som det är praktiskt möjligt, och därmed öka patientsäkerheten, ligger på de medicintekniska tillverkarna.

Det är tillverkarens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper och prestanda inte påverkas i en sådan utsträckning att patienternas kliniska tillstånd och säkerhet äventyras under den av tillverkaren avsedda livslängden för produkten.

Att reducera risker är ett kontinuerligt arbete, och att förebygga uppkomsten av risker bör göras så tidigt som möjligt under idé och konstruktionsfas, för att sedan följas upp under hela produktens livslängd.

Under denna utbildning tar vi bland annat upp:

  • Vilka risker kan uppstå med den medicintekniska utrustningen?
  • Hos vem ligger ansvaret om något går fel?
  • Hur förebygger man risker under konstruktionsfasen?
  • Vad är skillnaden mellan Riskhantering och Riskanalys?
  • På vilket sätt kan man aktivt arbeta med riskhantering under produktens livslängd? 

Ur programmet:

• Riskhantering och riskanalys- vi reder ut begreppen
• Säkerhet och risk
• Ledning och processorientering
• Riskanalys och riskvärdering
• Riskhanteringsplan
• Riskstyrning och riskacceptans
• Riskhanteringsprocessen -kort repetition
• Faroidentifiering och farofylld situation
• Identifiera orsaker, egenskaper och avsedd användning
• Rishanteringsmetoder - Felträdsanalys & FMEA
• Riskacceptans

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningarna vänder sig i första hand till dig som idag arbetar med eller kommer att arbeta med Riskhantering av medicintekniska produkter i enlighet med ISO 14971 eller för dig som på annat sätt medverkar i produktframtagningen på företaget.

Kursens mål
Efter avslutad utbildning ska du kunna utföra riskhanteringen på ditt företags produkter på ett professionellt sätt som bidrar till ökad produktsäkerhet.

Förkunskaper
Vi rekommenderar att du har grundläggande kunskap i regelverket MDD. 

Kursledare
Rafaela Öhrn, Intertek. Rafaela har många års erfarenhet av att utbilda inom usability. Hon har länge arbetat som provningsingenjör med specialisering mot de processbaserade delarna i IEC/EN 60601-1. Hon arbetar dagligen med granskining av RMF:er (Risk Management Files) och ansvarar för de delar av TRF:en (Test Report Form) som pekar på Riskhantering. Rafaela är mycket kunnig och uppskattad av våra kunder och många återkommer till hennes kurser.


 

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com

Anmäl dig här!