Intertek (www.intertek.com)

24 september, 2019

19 november, 2019

Tid:

Kl. 09.30-16.00 (Kaffe serveras från kl 09.10)

Plats:

Stockholm, Kista

Längd:

1 dag

Pris:

6 900 kr+ moms. Lunch, fika och kursdokumentation ingår.

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

 academy_others_liten

 
 

Food Fraud - hur man förebygger livsmedelsfusk

Food Fraud, Food Defense, matbedrägeri, sabotage, VACCP OCH TACCP - begrepp som får mer och mer utrymme i diskussioner om livsmedel. På denna utbildning går vi igenom begreppen och tittar närmare på praktiska verktyg som kan användas för att stärka skyddet mot matbedrägerier och därmed även ert varumärke.

Rapporterande fall av skandaler i olika led av livsmedelskedjan visar att det förebyggande arbetet behöver stärkas. Både för att skydda konsumenterna från potentiella hälsorisker men också för att skydda företagens rykte och varumärke. En enstaka incident kan kosta stora belopp i förlorat förtroende, stoppade exportmarknader och skadade varumärken.

Det traditionella arbetet med livsmedelssäkerhet och kvalitet har fokuserat på risker som uppstår oavsiktligt. Livsmedelssäkerhetsrisker som uppstår till följd av medvetna handlingar i syfte att skada eller att skapa ekonomisk vinning till förövaren har därför oftast inte beaktats inom ramen för ledningsarbetet. Med detta som bakgrund kräver nu GFSI, Global Food Safety Initiative, att företagen skall göra en "food fraud vunerability assessment" samt en "food fraud mitigation plan". Dessa krav implementeras nu i samtliga GFSI godkända standarder, så som till exempel FSSC 22000 och BRC. VACCP och TACCP är speciellt framtagna som metod för att förebygga  (kriminellt) uppsåtliga "attacker" i form av t. ex. bedrägerier och sabotage.

Ur programmet:

  • Historik
  • Krav från GFSI
  • Implementering i standarder; BRC, FSSC 22000, IFS m fl.
  • Verktyg för att praktiskt arbeta med VACCP och TACCP
  • Presentation av case studies

Vad ger utbildningen?  

  • Förståelse för begreppen VACCP och TACCP
  • Kännedom om vad de GFSI-godkända standarderna kräver
  • Praktisk träning i verktyg för systematiskt förebyggande arbete
  • Konkreta tips att tänka på vid det egna arbetet med "vulnerability assessment" 

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med kvalitet, livsmedelssäkerhet eller certifiering i organisationer i något led av livsmedelskedjan. Utbildningen är även lämplig för dig med ansvar för kommunikation, avtal och överenskommelser med kunder och leverantörer i hela livsmedelskedjan.


Ubildningens mål

Efter genomförd utbildning skall du ha god kännedom om GFSI:s krav kring food fraud vulnerability och kunna implementera dessa i ett befintligt ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Du skall kunna leda företagets systematiska arbete att stärka skyddet mot avsiktliga handlingar som kan äventyra era konsumenters hälsa och ert företags trovärdighet och anseende.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men det är en fördel att ha grundläggande kännedom om ledningssystem för livsmedelssäkerhet. 

Utbildningsledare

Charlotta Andersdotter, Intertek

 

 

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com