Intertek (www.intertek.com)

Webinar: En introduktion till ISO 45001 – standarden om arbetsmiljö

Våra experter berättar vad ISO 45001 innebär och hur ni bäst förbereder er organisation för certifiering.

Klicka här för att ta del av vårt webinar. 

Nya ISO 45001:2018

Lär dig mer om nyheterna och fördelarna med nya ISO 45001.

Klicka här

Utbildning - ISO 45001

Utbildningen ger dig en tydlig bild av vad ett arbetsmiljöledningssystem innebär och hur det framgångsrikt kan integreras i verksamheten, för att skapa både högre engagemang och lönsamhet. Vi går också igenom skillnaderna mellan OHSAS 18001 och nya ISO 45001 och ger konkreta exempel på tillämpningar från olika organisationer. 

 

Certifiering av ledningssystem

Intertek certifierar ledningssystem enligt en mängd generella och branschspecifika standarder, t ex ISO 9001 för kvalitetsledning, ISO 14001 för miljöledning, ISO 27001 för informationssäkerhet,  AFS 2001:1 och OHSAS 18001 för arbetsmiljöledning, FSSC 22000 för livsmedelssäkerhet,  ISO TS 16949 för fordonsindustrin och ISO 13485 för medicinteknisk industri.

Läs mer här

Kundinformation

Läs vårt dokument med allmän kundinformation. Klicka här 

Lär dig mer om certifieringsprocessens olika steg. Klicka här

Vi har tagit fram en marknadsföringsguide för att hjälpa dig att marknadsföra er certifiering.  Detaljerade regler för användningen av certifikat och certifikatsmärken hittar du här.

Här ser du alla våra svenska kontor placerade på tio orter från norr till söder.

Här laddar du ned våra processer för hantering av klagomål och för tvister och överklaganden
 
Sök efter certifierade företag
Om du vill leta efter certifierade företag i Sverige klickar du på länken till certifiering.nu som är en sökbar extern databas.  

 

Redo för nya ISO 45001? Gör en gap-analys

Identifiera nödvändiga förbättringar med en gap-analys i era förberedelser inför en arbetsmiljöcertifiering nya ISO 45001. Det ger er organisation en tydlig bild av nuläget och var man bör fokusera sina resurser.

ISO 45001:2018 publicerades 12 mars 2018. Under en treårig övergångsperiod lever den parallellt med OHSAS 18001:2007, som sedan upphör att gälla och ersätts av ISO 45001 den 12 mars 2021.

För att behålla sin arbetsmiljöcertifiering måste den organisation som är certifierad enligt OHSAS 18001 implementera kraven i ISO 45001 inom övergångsperioden. Med rätt förberedelser i god tid finns goda möjligheter att lyckas med övergången och bli certifierad. 

Enligt riktlinjerna från IAF (International Accreditation Forum) är en gap-analys (förrevision) en viktig del i en certifierad organisations förberedelser för övergången. En gap-analys är en bra startpunkt även för den organisation som för första gången ska certifiera sitt ledningssystem för arbetsmiljö. Gap-analysen identifierar organisationens styrkor och svagheter och belyser de områden där man behöver göra förändringar för att möta standardens krav. 

Varför anlita Intertek för gap-analysen?

• Vi har representanter i den kommitté som arbetat med att ta fram ISO 45001. 

• Våra revisorer är redan väl insatta i den nya standarden och har stor erfarenhet av gap-analyser.

• Vi levererar en överskådlig och enkel rapport som ger en tydlig bild av hur långt organisationen har kommit inför implementeringen av den nya standarden. 

 

Kontakta oss för mer information om gap-analysen