Intertek (www.intertek.com)
 

Lokal kontakt, globalt perspektiv

Bättre överblick och tätare samarbete är målet när den norska färgtillverkaren Jotun satsar på koncerntäckande ISO-certifikat.

Jotuns resa från lokala certifikat för ISO 9001 och 14001 och OHSAS 18001 till ett certifikat som täcker hela koncernen har gått stegvis. Företaget fick sina första ISO-certifikat för mer än 25 år sedan, då företagets huvudkontor i norska Sandefjord certifierades enligt ISO 9001. Kort därefter certifierades ett antal av koncernens företag i Asien och Mellanösterns och 2010 drogs ett koncernomspännande arbete igång för att certifiera alla företagets tillverkningsställen enligt ISO 14001 och OHSAS 18001. Certifiering enligt alla tre standarderna är nu ett krav på alla tillverkande anläggningar i koncernen.

Till en början skötte de lokala fabrikerna sina egna certiferingar och valde själva vilket certifieringsorgan de ville använda. 2012 tog Jotun ett ännu fastare grepp globalt grepp om säkerhet, kvalitet och miljö och tog steget att teckna ett globalt ramavtal för certifiering enligt ISO 9001/14001 och OHSAS 18001 med Intertek.

Jotun har alltid lagt stor vikt vid medarbetarnas hälsa och säkerhet, säger företagets Group HSEQ Governance Manager Gary Pedersen. Certifiering enligt OHSAS 18001 är ett utmärkt sätt att styra detta tillsammans med våra interna processer. Genom att ta ett fastare grepp om hur vi hanterade våra certifieringar och välja ett certifieringsorgan för hela koncernen kunde vi fokusera ännu mer certifiering enligt ISO och OHSAS.

– Det var viktigt för oss att den certifieringspartner vi valde hade fanns i alla våra verksamhetsländer och hade en god förståelse för vår verksamhet. Villkoren i vår bransch skiljer sig en hel del från resten av kemikalieindustrin och det är viktigt för oss att vår certifieringspartner förstår våra specifika utmaningar inom kvalitet, hälsa och miljö.

Koncerntäckande certifikat

Jotuns val av global certifieringspartner föll på Intertek och nu är det dags att ta nästa steg i samarbetet. I mars 2016 tecknade Jotun och Intertek ett nytt avtal som innebär att Jotun’s ISO- och OHSAS-certifikat blir globala och kommer att hanteras från Jotuns och Interteks respektive kontor i Sandefjord i Norge. 

– Den främsta anledningen till att vi väljer att gå över till koncerntäckande certifikat är att vi koncernen implementerar ett nytt HSEQ-system som ska täcka in allt kring hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet för hela koncernen, säger Gary Pedersen. När det systemet är helt implementerat kommer det att utgöra grunden för våra ISO- och OHSAS-revisioner världen över. 

Från och med nu kommer Jotun att ha ett dedikerat Intertek-team med djupa kunskaper både om företaget och färgindustrin i stort. 

Vi är fortfarande bara i startgroparna för det här samarbetet, men vi räknar med tätare kontakter mellan oss och Intertek, en bättre överblick och mer kontroll, säger Gary Pedersen. Vi ser också fram emot att kunna följa globala trender och får mer återkoppling på vad vi ska titta på vad gäller förbättringar inom kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö i det större perspektivet. 

 aqua line

Kort om Jotun

  • Grundandes i Norge 1926 och är fortfarande familjeägt
  • NOK 16.3 miljarder i omsättning
  • Huvudkontor I Sandefjord i Norge,  63 bolag, 37 tillverkningsställen och över 9800 medarbetare världen över. 
  • Företagets produkter finns i mer än 100 länder.
  • Tillverkar inom- och utomhusfärg, fartygsfärg, skyddslacker och pulverlacker.

 A_request button teal2