Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Lisalott Gabro  
Kontakta Lisalott Gabro   
0708-750000
Maila en förfrågan  

 

Aktuella kurser inom kemi, hälsa och miljö

Vill du lära dig mer om vilka regler som gäller för kemikalier i varor? Intertek Academy erbjuder flera kurser inom området kemi, hälsa och miljö. 

Läs mer här 

 

Biocider och biocidbehandlade produkter

Intertek har lång erfarenhet av regulatorisk rådgivning kring biocider och biocidbehandlade produkter och kan bistå med allt från strategisk rådgivning till ansökningar, utredning, bedömningar och tester.

Biocider

Biocidprodukter används för att skydda människor, husdjur och produkter mot skada från skadedjur eller mikroorganismer. De används inom industrin, men också i hushållet. Några exempel är båtbottenfärg, träskyddsmedel, råttmedel och insektsmedel. Även konserveringsmedel, antibakteriella medel och desinfektionsmedel är biocider.

Enligt EU:s regelverk ska biocider godkännas innan de släpps ut på marknaden. Kraven för biocider finns i förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. Förordningen gäller sedan 2013 och innehåller bland annat:

  • Regler om biocider i varor. Varor får bara innehålla biocider med verksamma ämnen som är godkända för den produkttypen och för den användningen. Varor som innehåller biocider måste dessutom märkas. Med varor avses till exempel kläder, elektronik och byggmaterial.
  • Regler för godkännande av biocider inom EU
    • Förenklat förfarande: Biocidprodukter som innehåller vissa mindre farliga ämnen (Dessa finns listade i en bilaga till förordningen) kan godkännas genom ett förenklat förfarande om de uppfyller vissa begränsade villkor. 
    • Godkännande av biocidprodukter samt ömsesidigt erkännande: Både ansökningar under det gamla biociddirektivet (Nationella ansökningar) eller ansökningar enligt den nya Biocidförordningen kan komma i fråga. När det gäller ansökningar under den nya förordningen kan man samtidigt som man söker om godkännande i ett land söka ömsesidigt erkännande i andra länder. Detta är snabb process för att få marknadstillträde till flera europeiska länder.
    • Unionsgodkännande. Den som vill sätta ut en biocidprodukt på marknaden i EU kan välja att ansöka om ett unionsgodkännande, som gäller i hela EU, om produkten kan förväntas få liknande användningsvillkor i hela EU. För andra produkter kommer det liksom idag krävas ett godkännande i varje land.
     

Biocidbehandlade produkter

Skor, dammsugarpåsar, strumpor, madrasser, köksredskap, kylskåp och frysar är alla exempel på produkter som kan innehålla verksamma ämnen som räknas som biocider. 

Sedan ett par år tillbaka finns inom EU regler för biocidbehandlade produkter. Även dessa återfinns i förordning 528/2012 och avser exempelvis märkning av produkter och granskning av verksamma ämnen. En produkt som innehåller en biocid ska märkas enligt Biocidförordningen Art.58 (3).b. Dessutom krävs att det verksamma ämnet finns med i arbetsprogrammet för systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen enligt kommissionens delegerade förordning EG 1062/2014.  

Intertek erbjuder rådgivning kring biocidbehandlade produkter, som exempelvis utredning av hur produkten ska märkas och om det verksamma ämne produkten innehåller är utrett enligt EG 1062/2014.