Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Lisalott Gabro  
Kontakta Lisalott Gabro   
0708-750000
Maila en förfrågan  

 

Intertek Academy

Höj din kompetens och håll dig uppdaterad!
Intertek Academy erbjuder öppna och företagsinterna utbildningar.

Se aktuella utbildningar

 

CLP (Classification, Labelling and Packaging)

Intertek hjälper företag att följa CLP-förordningen ((EG) nr 1272/2008) kring kraven på klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar.

Om du är tillverkare, importör, nedströmsanvändare eller distributör av kemikalier har du skyldigheter enligt CLP.
Den 1 juni 2015 måste alla kemikalier (både ämnen och blandningar) vara märkta och klassificerade enligt CLP-förordningen, som grundas på FN:s globalt harmoniserade system (GHS). CLP innebär bland annat att helt nya symboler, faro- och skyddsangivelser ska anges på förpackningarna. Man måste därför starta i god tid för att ha den nya märkningen på plats till detta datum. Detta innebär att det nu är hög tid att påbörja arbetet med implementeringen av CLP i både etiketter och säkerhetsdatablad.
Viktiga datum i CLP:

  • 1 december 2010 – klassificering, märkning och förpackning av ämne
  •  3 januari 2011 – vissa ämnen ska ha rapporterats till Klassificerings- och märkningsregistret
  •  1 juni 2015 – klassificering, märkning och förpackning av blandningar

Intertek har bred kompetens inom CLP med lång erfarenhet av klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

  •  Identifiering och utvärdering av skyldigheter enligt CLP
  •  Omklassificering av blandningar för att möta de nya CLP-kraven
  •  Uppdatering av säkerhetsdatablad enligt REACH och CLP
  •  Framtagande av etiketter enligt CLP
  •  Anmälan till Klassificerings- och märkningsregistret (C&L Notification)
  •  Utbildning (öppen eller skräddarsydd för ditt företag)