Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Lisalott Gabro  
Kontakta Lisalott Gabro   
0708-750000
Maila en förfrågan  

 

Aktuella kurser inom kemi, hälsa och miljö

Vill du lära dig mer om vilka regler som gäller för kemikalier i varor? Intertek Academy erbjuder flera kurser inom området kemi, hälsa och miljö. 

Läs mer här 

 

Hälsoriskbedömningar

Intertek erbjuder utredningar av kemiska ämnens hälsofarliga egenskaper.

Behöver ditt företag hjälp att bedöma hälsoriskerna med de kemiska ämnen ni använder? Oavsett om det handlar om en enklare bedömning för jämförelse av ämnen i produktutveckling eller inköp eller en fullständig hälsoriskbedömning, kan vi hjälpa er.

Våra erfarna konsulter kan erbjuda hälsoriskbedömningar som inkluderar uppskattad exponering gentemot uppsatta gränsvärden inom ett flertal lagstiftningar. De kan också ge förslag på kemiska och toxikologiska tester för ämnesutvärdering.