Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Lisalott Gabro  
Kontakta Lisalott Gabro   
0708-750000
Maila en förfrågan  

 

Whitepaper regarding the Recast RoHS Directive

RoHS-direktivet har genomgått stora förändringar vad gäller omfattning, definitioner, metoder och procedurer. Ladda ner Interteks white paper "The Recast RoHS Directive 2011/65/EU" och läs om  de viktigaste ändringarna.

Läs mer här 

Kom i gång med RoHS!

 

Nya regler fr o m januari 2013.

För att CE-märka din produkt och därmed få möjlighet att lansera den på EU-marknaden måste du se till att dokumentationskraven enligt RoHS-direktivet uppfylls.  

Kom igång med RoHS startpaket - klicka här

Kostnadsfria webinars inom polymerer nov-dec

Lär dig mer om polymerer genom att delta på vår kostnadsfria webinars och lyssna på våra globala experter. Du får lära dig hur man övervinner de viktigaste utmaningarna och hur man kan uppnå en konkurrensfördel på marknaden.

För anmälan och mer information.

Ladda ned vår broschyr och läs mer.

Lär dig det senaste inom livsmedelssäkerhet

Delta på Interteks kostnadsfria webinars och lär dig om de senaste uppdateringarna inom standarder och förordningar i den globala livsmedelsindustrin. Läs mer här.

Intertek Academy

Höj din kompetens och håll dig uppdaterad!
Intertek Academy erbjuder öppna och företagsinterna utbildningar.

Se aktuella utbildningar

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Kemikalier i varor (RoHS m m)

Alla produkter eller varor innehåller kemiska ämnen. Det finns flera regelverk som begränsar förekomsten av farliga kemiska ämnen. Vi på Intertek har en gedigen kunskap om kemi, lagstiftning, regler och direktiv och kan hjälpa dig att uppfylla de krav som ställs på ditt företags produkter.

Lagstiftningar som begränsar förekomst av farliga ämnen i produkter finns i flera regelverk. Vissa regelverk berör bara en specifik kategori av produkter medan t ex REACH berör i stort sett alla varor. Huvudsyftet med dessa regelverk är att minska risken att farliga ämnen avges från varor och på så sätt även riskerna för skador på människa och miljö.

Många av de produkter som vi kommer i kontakt med till vardags berörs av flera olika lagstiftningar, och som tillverkare, importör och även distributör är det viktigt att förstå och leva upp till de krav som ställs och märka sina produkter på rätt sätt. Det ställs idag höga krav om kunskap om vad en komponent/material/slutprodukt innehåller.

Vi på Intertek arbetar med rådgivning och kemisk analys av kemikalier i varor. Vi kombinerar förståelse för kemi med kunskap om produktlagstiftning så att vi på sätt kan hjälpa er att uppfylla de krav som ställs på just er produkt. 

REACH och varor
Kemikalieförordningen REACH berör även er som hanterar varor och man ska vara uppmärksam på de Särskilt farliga ämnen (SVHC- Substances of Very High Concern) som finns med på kandidatförteckningen. Om en vara innehåller över 0.1 viktsprocent av ett särkilt farlig ämne ska man se över sina skyldigheter så att man kan agera korrekt och ge korrekt information längs med varuleverantörskedjan och även, på förfrågan, till konsument. Användningen av ämnen kan även begränsas eller bli tillståndspliktig under REACH.

För vidare information om era skyldigheter under REACH samt kemisk analys av Särskilt farliga ämnen i er produkt - kontakta oss!  

RoHS

Det nya ROHS-direktivet börjar tillämpas 2 januari, 2013 och kommer på sikt att omfatta all elektrisk och elektronisk utrustning. I och med omarbetningen av RoHS införs krav på CE-märkning för att visa att utrustningen är i överensstämmelse med kraven i direktivet. Kraven, d v s att man inte överstiger de satta gränsvärdena för kadmium, bly, sexvärt krom, kvicksilver samt flamskyddsmedlen PBDE och PBB, är inte förändrade från det gamla RoHS-direktivet.

Intertek arbetar med utbildning, utredning och rådgivning kring efterlevnad av det nya RoHS-direktivet. Vi kan hjälpa er med att ta fram den tekniska dokumentation som nu kommer krävas.  

Andra regelverk där kemikalier begränsas är bl a:

för mer information.