Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Lisalott Gabro  
Kontakta Lisalott Gabro   
0708-750000
Maila en förfrågan  

 

Intertek Academy

Hämta inspiration och höj din kompetens genom att gå en en kurs inom Intertek Academy. Vi arrangerar flera kurser inom kemi, hälsa och miljö.

Se aktuella kurser här

 

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Konfliktmineraler

2021 träder en ny europeisk lagstiftning gällande konfliktmineraler i kraft. Denna lagstiftning innebär att exempelvis tillverkare av elektronik och smycken kan behöva ta reda på och redovisa om deras produkter innehåller konfliktmineraler. Intertek erbjuder rådgivning och utbildning på området.

Mineraler vars utvinning stödjer konflikter har kommit att benämnas ”konfliktmineraler”.  Enligt amerikansk lagstiftning ska alla börsnoterade amerikanska företag som kontrolleras av SEC (den amerikanska finansinspektionen) redovisa varifrån de köpt fyra mineraler – tenn, tantal, wolfram och guld. Dessa mineraler utvinns till en del i Kongo-Kinshasa och nio kringliggande länder, där pengar från utvinningen används av lokala krigsherrar och grupperingar för att finansiera pågående konflikter. Även själva utvinningen av mineralerna sker under fruktansvärda förhållanden med tvångsarbete, tvångsförflyttningar och brott mot mänskliga rättigheter som ständiga ingredienser.

För att förhindra att västvärldens efterfrågan på mineraler fungerar som bränsle för konflikterna har de amerikanska myndigheterna alltså bestämt att företagen måste ha bättre kontroll på varifrån de mineraler de använder i sina produkter kommer.

 Inom kort väntas liknande regler inom EU. 

Vilka är konfliktmineralerna och hur används de?

 • Tenn  – används bland annat som lödningsmaterial i alla kretskort i elektroniska apparater.
 • Tantal (utvinns från coltan) – används för att lagra elektricitet i konden­satorer i elektronik.
 • Wolfram – används bl.a. inom elektronik för att få apparater att vibrera.
 • Guld – används i små kvantiteter i komponenter i elektroniska apparater.

Vilken typ av företag berörs av lagstiftningen?

Företag noterade på nordamerikanska börsen och som tillverkar produkter som behöver ovan metaller för dess funktion, behöver undersöka om deras produkter innehåller konfliktmineraler. De behöver därmed begära denna information från sina leverantörer. Som leverantör till ett företag som omfattas av rapporteringskraven måste man ta reda om produkterna innehåller konfliktmineraler enligt kraven i Dodd Frank Act Sec 1502.

Inom EU träder en liknande lagstiftning i kraft den 1 januari 2021 - the Conflict Minerals Regulation. Lagen innebär att företag som använder metaller eller tillverkar produkter innehållandes dessa metaller, såsom smycken och elektronik, kommer behöva ta reda på om deras produkter innehåller konfliktmineraler.

Hur kan Intertek hjälpa till?

Intertek erbjuder tjänster i allt från att komma igång i arbetet med konfliktmineraler, till enskilda insatser som leverantörsbrev till implementering av program för konfliktfria mineraler. Med vår lokala organisation i Sverige i kombination med ett globalt nätverk av experter och revisorer kan vi erbjuda support över hela världen. Exempel på våra tjänster är 

 • Gapanalys: Utvärdering av ert arbete och förslag till aktiviteter för att leva upp till kraven
 • Strategi och policy för konfliktmineraler 
 • Reasonable Country of Origin – råd och utförande
 •  Riskbedömning av er organisation och/eller produkter
 •  Utbildning – öppen eller anpassad, på plats hos er
 •  Supply chain Due diligence / Riskbedömning av leverantörer
 •  Leverantörsrevision
 •  System för hantering av leverantörsutvärdering med hjälp av Global Supplier Management (GSM)
 •  Upprätta konfliktmineralrapport
 
 

för mer information.