Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Lisalott Gabro  
Kontakta Lisalott Gabro   
0708-750000
Maila en förfrågan  

 

Aktuella kurser inom kemi, hälsa och miljö

Vill du lära dig mer om vilka regler som gäller för kemikalier i varor? Intertek Academy erbjuder flera kurser inom området kemi, hälsa och miljö. 

Läs mer här 

 

Kosmetiska produkter

Intertek hjälper tillverkare, importörer och distributörer av kosmetiska produkter och hygienprodukter att uppfylla kraven i EU:s kosmetikaförordning.

Kosmetikaförordningen (EG) nr 1223/2009 gäller för alla kosmetiska och hygieniska produkter, både de som tillverkas i EU och de som importeras till EU. I förordningen finns omfattande krav på säkerhet. Bland annat krävs att en säkerhetsbedömning som tar hänsyn till både de ingående ämnena och graden av exponering upprättas. Denna säkerhetsbedömning ska utföras av en så kallad ”Behörig person" enligt artikel 10(2), Den behörige säkerhetsbedömmaren ska ha en fullbordad högskoleutbildning och omfattande teoretiska och praktiska kunskaper i farmaci, toxikologi, dermatologi, medicin eller ett liknande ämne. 

Interteks konsulter har lång erfarenhet inom regelverk för och hantering av kosmetiska produkter och uppfyller de krav som ställs på behörig person i EU:s kosmetikaförordning. Exempel på vad vi kan hjälpa till med är:

  • Hälso- och miljöbedömning av ingredienser och säkerhetsbedömningar för kosmetiska produkter
  • Rådgivning kring säkerhetstester 
  • Rådgivning kring produktpåståenden (”claims”)
  • Miljömärkning av produkter
  • Produktanmälan till EU-kommissionens elektroniska kosmetikaregister CPNP.