Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Lisalott Gabro  
Kontakta Lisalott Gabro   
0708-750000
Maila en förfrågan  

 

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Säkerhetsdatablad (SDS)

Intertek erbjuder företag hjälp med att utforma och uppdatera säkerhetsdatablad enligt REACH och CLP/GHS.

Enligt REACH-förordningen (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) ska alla företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden lämna säkerhetsdatablad till den som yrkesmässigt använder produkten. Enligt reglerna i REACH ska bladet tydligt informera om produktens farliga egenskaper, risker och skyddsåtgärder som ska vidtas.

CLP-förordningen trädde i kraft den 20 januari 2009 och gäller i hela EU. CLP innebär införande av ett nytt system för klassificering och märkning av kemikalier, som grundas på FN:s globalt harmoniserade system (GHS). Senast den 1 december 2010 måste företagen ha klassificerat enligt CLP när det gäller ämnen och senast den 1 juni 2015 när det gäller blandningar.

Säkerhetsdatablad ska tillhandahållas antingen före eller vid första leveransen av ett ämne eller en blandning. Uppdatering ska göras utan vidare fördröjning när regler eller sammansättning ändras eller när nya data kommer fram som påverkar riskbedömningen. Tillverkare, importörer, distributörer och nedströmsanvändare på den europeiska marknaden har ett ansvar att se till att deras säkerhetsdatablad för ämnen och blandningar uppfyller kraven i REACH- och CLP-förordningen.

Intertek har en bred kompetens inom REACH och CLP med lång erfarenhet av säkerhetsdatablad. Interteks experter hjälper ditt företag och dess leverantörskedja att säkerställa att säkerhetsdatabladen uppfyller kraven i REACH och CLP/GHS.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

 • Upprättande/uppdatering av säkerhetsdatablad enligt REACH och CLP/GHS
 • Upprättande/uppdatering av eSDS inklusive framtagning av exponeringsscenarion
    
 •  Insamling av data och dokumentation
    
 •  Översättning av säkerhetsdatablad
    
 •  Utbildning (öppen eller skräddarsydd för ditt företag)

 

för mer information.