Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Lisalott Gabro  
Kontakta Lisalott Gabro   
0708-750000
Maila en förfrågan  

 

Aktuella kurser inom kemi, hälsa och miljö

Vill du lära dig mer om vilka regler som gäller för kemikalier i varor? Intertek Academy erbjuder flera kurser inom området kemi, hälsa och miljö. 

Läs mer här 

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Registrering i Produktregistret

Registrering av anmälningspliktiga kemikalier och biotekniska organismer i det svenska Produktregistret.

Enligt förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer måste alla som tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemikalier eller biotekniska organismer till Sverige registrera sina produkter i Kemikalieinspektionens Produktregister. Registreringen måste ske senast den 28 februari nästföljande år och enbart produkter som tillverkas eller förs in i mängder om 100 kg eller mer ska registreras. 

Produktregistreringen kräver bland annat information som till exempel klassificering av produkten, tulltaxenummer samt funktions- och branschkod. Produktens sammansättning måste också redovisas och många gånger behöver man hjälp av sin leverantör för detta. 

Intertek har en lång erfarenhet av registrering i Produktregistret och vi hjälper gärna ditt företag att uppfylla dessa krav. 

för mer information.