Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Lisalott Gabro  
Kontakta Lisalott Gabro   
0708-750000
Maila en förfrågan  

 

Aktuella kurser inom kemi, hälsa och miljö

Vill du lära dig mer om vilka regler som gäller för kemikalier i varor? Intertek Academy erbjuder flera kurser inom området kemi, hälsa och miljö. 

Läs mer här 

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Revision av kemikalier

Hanterar ni kemikalier i er verksamhet? Säljer ni kemiska produkter? Se till att ni har kontroll över kemikaliehanteringen och följer lagar och regler genom att låta Intertek granska era processer gentemot lagkrav och interna krav.

Kemikalielagstiftningen är omfattande och komplex och berör i stort sett alla typer av företag. Den som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter eller varor har ansvar för att produkterna inte skadar människors hälsa eller miljön.

Några grundregler är att se till att ha en förteckning över vilka kemiska produkter som hanteras i verksamheten, förvara dem på ett säkert sätt, göra riskanalys för hanteringen, samla information och sprida vidare till de som behöver den samt ta fram instruktioner och utbildning.

Intertek har en unik kompetens på kemikalieområdet, baserat på uppdrag från olika typer av företag som på något sätt hanterar kemikalier – tillverkare, importörer och nedströmsanvändare. Låt våra experter göra en genomlysning av er kemikaliehantering utifrån era behov. Vi kartlägger vad ni har för ansvar gentemot lagkrav och interna krav, granskar era processer och identifierar luckor. Kartläggningen kan användas som utgångspunkt i ert fortsatta arbete för förbättrad kemikaliehantering.

En revision av er kemikaliehantering innebär bland annat följande:

  • Identifiering av gällande kemikaliekrav för verksamheten; lagkrav och eventuella andra krav.

  • Genomgång av dokument, exempelvis interna standarder och policies.

  • Revision på plats hos er gentemot lagkrav och interna krav. Exempel på områden som berörs är personalens kompetens, efterlevnad av rutiner och märkning av kemikalier.

  • Genomgång av revisionsrapport med berörd personal.

  • Råd och rekommendationer för fortsatt arbete för att uppfylla kraven.

för mer information.