Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Lisalott Gabro  
Kontakta Lisalott Gabro   
0708-750000
Maila en förfrågan  

 

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Elavfall - WEEE

EU-direktivet WEEE omfattar hantering av elektriskt och elektroniskt avfall. Vi erbjuder rådgivning och tjänster för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.

EU-direktivet WEEEWaste of Electrical and Electronic Equipmentom insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter trädde i kraft 2005. Genom att etablera producentansvar har man sett till att det finns system för insamling och återvinning för de produkter som omfattas. Detta sker på nationell nivå och du som bedriver försäljning i flera länder måste ha kontroll på de regler som gäller i respektive land.

WEEE-direktivet är under omarbetning och en rad förändringar kommer att införas. Intertek har expertis på området och kan ge dig rådgivning kring vad som gäller för dina produkter. 

för mer information.