Intertek (www.intertek.com)
 

Proaktivitet och flexibilitet nyckeln för Linak

Med ett stort antal produktvarianter och så mycket som 80 procent av produktionen kundspecifik kräver danska Linak ett testhus med koll.

Linak, med basen i Guderup på den syddanska ön Als, utvecklar och tillverkar sedan 1976 linjära ställdon och kringutrustning för användning i exempelvis sjukhussängar, patientlyftar, höj- och sänkbara skrivbord och jordbruksmaskiner.

För en komponenttillverkare som Linak är en av de stora utmaningarna att utveckla standardiserade och modulbaserade lösningar som samtidigt är så flexibla att de möter behoven hos vitt skilda kunder världen över.

– Många av våra kunder vill sätta sin egen prägel på produkten, säger John Kling, chef för certifiering och regulatoriska frågor på Linak. Det kan röra sig om allt från en speciell längd på kabeln eller en folie med företagets logotyp på handkontrollen till specifika krav på motorstyrka eller maxlast.

Vilka förändringar påverkar säkerheten?

Med så många olika produktvarianter – över 7 000 stycken – gäller det att ha björnkoll på vilka kundönskemål och andra förändringar som påverkar säkerheten hos produkten. Att hantera handläggningen av provning och certifiering är ett komplicerat uppdrag som Linak har valt att sköta i nära samarbete med internationella ackrediterade testhus, som Intertek.

– Våra kunder ställer höga krav på oss och vi ställer lika höga krav på våra leverantörer av provnings- och certifieringstjänster, säger John Kling. Vi vill ha en kompetent och professionell partner som med korta ledtider kan se till att vi hela tiden har de provningsrapporter och certifikat vi behöver för varje produkt.

Det har de hittat i Intertek, där projektledaren Ansis Graufelds håller i alla trådar för att säkerställa flytet i samarbetet.

– Min uppgift är att se över alla nya produktkombinationer och se till att all dokumentation finns och att all nödvändig provning görs, berättar han. Jag håller också ihop provningsprojekten internt hos Intertek och är Linaks kontaktyta mot vår organisation. 

Som sådan ingår det också i Ansis Graufelds arbetsuppgifter att varje vecka leverera skriftliga rapporter över framsteg och avvikelser.  Han håller även en telefonkonferens i veckan med den eller de divisioner inom Linak som Intertek arbetar med för tillfället för att stämma av, få upp alla frågor på bordet och planera framåt.

– Att vår leverantör är proaktiv är oerhört viktigt för oss, säger John Kling. Vi måste kunna lita på att vi hela tiden ligger steget före.

Ett samarbete under utveckling

Till en början handlade samarbetet med Intertek endast om ackrediterad slutprovning av elsäkerhet och fabriksinspektioner för ETL- och CB-certifikat, men Linak har också börjat använda Intertek som regulativa konsulter under produktutvecklingen.

– Det finns stora fördelar med att ta med regulatoriska hänsyn i tidigt i produktutvecklingsprocessen, säger John Kling. Har vi gjort rätt redan från början vet vi att vi inte tappar tid i slutprovningen.

II_4-2013_Linak_John-Kling   Vi vill ha en kompetent och professionell partner.” – John Kling, chef för certifiering och regulatoriska frågor, Linak

 

aqua line

Kort om Linak

Familjeföretag som grundades som mekanisk verkstad 1907. 1976 tog grundarens sonson, Bent Jensen över företaget och 1979 lanserade han företagets första linjära ställdon, det som fortfarande är grunden i verksamheten.

Idag har Linak runt 1 600 anställda runt om i världen och, förutom vid huvudkontoret i Danmark, finns produktionsanläggningar i USA, Kina och Slovakien.

Koncernen är indelad i fem divisoner; Medline & Careline för medicinska applikationer, Deskline för kontorsutrustning, Techline för industriella applikationer, Homeline för användning i hemmet och Netline, som arbetar mot eldistributionsmarknaden.

aqua line

Detta levererar Intertek till Linak

  • Elsäkerhetsprovning och fabriksinspektioner för ETL-märket och CB-certifikat.
  • Utbildning.
  • Regulatorisk konsulting, inklusive RoHS-utredning.
  • Insyning av kvalitetssystem mot standard EN 62304 för medicinteknisk mjukvara.

Samarbetet startade inom det medicintekniska området, men idag provar Intertek även produkter ur Linaks Homeline och Deskline.

aqua line

Vad är ett linjärt ställdon?

Ett elektriskt linjärt ställdon är en enhet som omvandlar den roterande rörelsen hos en lågvolts DC-motor till en linjär rörelse – med en tryckande och dragande rörelse.  Detta sätt gör det möjligt att lyfta, justera, tilta, trycka eller dra tunga eller svåråtkomliga föremål bara genom att trycka på en knapp.

Ett elektriskt linjärt ställdon består av en motor, ett växelhus och en kolvstång. En komplett systemlösning från LINAK består av ett eller flera linjära ställdon, en styrenhet och en kontroll

Källa: Linak