Intertek (www.intertek.com)
 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Provning av gasutrustning

I många länder måste gasprodukter enligt lag uppfylla säkerhetskrav. Vi erbjuder provning enligt många standarder för gasutrustning.

Intertek är ett anmält organ i både EU och Nordamerika för direktivet för anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och direktivet för effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle. Vi är också ett erkänt nationellt provningslaboratorium (NRTL, Nationally Recognized Testing Laboratory) av OSHA (Occupational Safety and Health Administration) och SCC – testorganisation och certifieringsorgan för provning av gasprodukter i Nordamerika – vilket är en nödvändighet för tillgång till den nordamerikanska marknaden.

Interteks erfarenhet av provning, certifiering och supporttjänster för gasprodukter är omfattande:

  • Förklaring av gasstandarder
  • Provning för globala marknader – på tillverkningsstället eller annat ställe
  • Undersökningscertifikat av EC-typ från ett anmält organ
  • EC-övervakning från ett anmält organ enligt direktivet för anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och direktivet för effektivitetskrav för nya värmepannor
  • EC-verifiering från ett anmält organ av enskilda enheter
  • Säkerhetsmärkning för Nordamerika enligt Warnock Hersey

för mer information.